En reise gjennom Delta-appen

Velkommen til Delta-appen som gir deg fagforeningen rett i lomma! Her får du en komplett reiseguide i appens funksjoner og hvordan du skal navigere i den.

Ditt første møte med Delta-appen starter i App-Store eller Google Play. Last den ned her da vel:

Har du iPhone, kan du fra mobilen klikke her: 

toppng.com-create-your-page-with-app-store-play-store-links-apple-and-google-play-store-logos-429x238.png

Har du Android kan du fra mobilen klikke her: 

toppng.com-create-your-page-with-app-store-play-store-links-apple-and-google-play-store-logos-429x238 – Kopi.png

Du kan også laste ned Delta-appen ved å gå inn på Google Play (Android), og App Store (iPhone) – og søke opp «Delta-appen». På samme måte som du laster ned andre apper på telefonen din.

Innlogging

Første gang du logger inn må du bruke bank ID eller bank ID på mobil. Vi bruker sikker innlogging for å ivareta sensitive personopplysninger (les mer om Deltas personvernerklæring her: https://delta.no/personvern). Dette vil fungere slik du kjenner det fra andre apper som bruker innlogging med høyt sikkerhetsnivå. Dersom du ikke har bank ID eller bank ID på mobil må du kontakte banken din for å få det.

For å slippe innlogging med bank ID hver gang du logger inn på Delta-appen, har vi gjort det mulig å sette opp en firesifret PIN-kode. Du får spørsmål om å sette opp denne PIN-koden første gang du logger inn og kan endre PIN-kode senere i funksjonen «innstillinger» i appen.

Ved innlogging henter appen data om deg fra vårt medlemsregister. Dersom du får feilmelding fordi appen ikke finner data om deg, kan du kontakte Delta Direkte på 02125 eller direkte@delta.no.

Hjemskjermen

Det første som møter deg i appen etter innlogging er hjemskjermen. Her finner du følgende funksjoner:

Hjemskjerm-07.07.21.jpg
 • Tillitsvalgt: Det første du ser er et profilkort med din nærmeste tillitsvalgte eller Delta Support/Delta Direkte dersom du ikke har tillitsvalgt. Du får kun opp din nærmeste tillitsvalgte som har lastet ned appen. Du vil kunne se når (dager/tid) den tillitsvalgte er tilgjengelig. Under «vis mine tillitsvalgte» finner du en oversikt over dine tillitsvalgte og arbeidssted.
   
 • Send melding: På profilkortet finner du «send melding». Trykker du på denne kommer du direkte til meldingstråden med din tillitsvalgte.
   
 • Innstillinger: På tannhjulet oppe til høyre på hjemskjermen finner du innstillingene for appen i en egen meny. Her finner du direkte link til innstillinger for pushvarsel på telefonen, PIN-kode, brukervilkår, personvernerklæring, tilbakemeldingsfunksjon og lenke for oppdatering av appen. Her finner du også muligheter for å logge ut av appen eller slette appbrukeren din. All meldingshistorikk vil da slettes mellom deg og din(e) tillitsvalgt(e).
   
 • Kontakt Delta Direkte: Ved å klikke på denne får du opp kontaktinformasjon til Delta Direkte. Trykker du på en av disse skal epostleser eller ringefunksjon åpne seg på din telefon (dersom din telefons innstillinger støtter det).
   
 • Min tariffavtale: Denne lenken henter hovedtariffavtalen Delta har registrert på deg. Dersom du ikke har tariffavtale gjennom Delta på din arbeidsplass åpner det seg en infoside på web med informasjon til deg som ikke har en tariffavtale.

   

 • Nyttig informasjon: Under denne knappen finner du de mest brukte verktøyene. 
   
  Nyttig-info-07.07.21.PNG
  • Aktuelt nå: Her finner du relevante artikler fra Delta. Trykk på kortene for å lese sakene.
  • Lovdata gir deg webtilgang til oppdaterte lover som kan være relevant for deg som medlem eller tillitsvalgt.
  • Kontakt mitt forbund: Her åpner en webside med kontaktinformasjon til Delta Direkte, hovedkontoret og regionskontorer.
  • Tariffavtale: Denne gir samme visning som «min tariffavtale» på hjemskjermen.
  • Ofte stilte spørsmål: Her kommer du til en ferdig innlogget side på delta.no hvor du finner spørsmål og svar som er relevant for appen.
  • Kurs og arrangementer: Her kobles du direkte til Deltas kurs og arrangementer tilgjengelig på delta.no. Meld deg gjerne på om noe skulle falle i smak.
  • Tillitsvalgtverktøy: Som tillitsvalgt har du også tilgang til «mine medlemmer» på delta.no. Du kommer ferdig innlogget på delta.no med oversikt over medlemmene dine.

Verving

Fra denne knappen kommer du til «bli medlem» på delta.no. Her kan du enkelt fylle ut skjemaet med informasjon om personen du ønsker å verve, arbeidssituasjon, hvilken yrkesorganisasjon personen tilhører, og om hen ønsker å benytte seg av noen av våre medlemsfordeler.

Dersom du verver er det viktig at du på steg 4 i innmeldingen legger inn navn og telefonnummeret ditt slik at du får vervepoengene dine. Etter at du har trykket på «registrer meg» vil forespørselen bli sendt til oss for en kontrollsjekk og godkjenner fortløpende.

Meldinger

I bunnmenyen finner du «meldinger» hvor du kan kommunisere én til én med medlem/tillitsvalgt (eller Delta Direkte dersom du ikke er koblet mot noen tillitsvalgt).

Meldinger-07.07.21.jpg

Går du til meldinger kan du klikke på plusstegnet (+) nede til høyre i skjermen for å starte en samtale. Da vil du få opp en tom melding hvor du enten kan søke opp personen du ønsker å sende melding til eller trykke på plusstegnet (+) oppe til høyre for å få en oversikt over hvem du kan sende melding til. Personvernhensyn gjør at medlemmer kun kan kommunisere med tillitsvalgte. Appen knytter medlemmer med tillitsvalgte i samme virksomhet og visning i appen forutsetter at personen har lastet den ned.

Meldingsfunksjonen i appen vil ellers fungere slik du er vant til i andre kanaler. Når du sender melding i appen vil det sendes et varsel til mottaker. Dette varselet vil dukke opp som en vanlig notifikasjon på telefonen din og med en rød boble på appen som indikerer at du har fått en melding. Det kan likevel ta tid før du får svar fra personen du kontakter. Dersom saken haster og du ikke får svar innen rimelig tid anbefaler vi at du kontakter andre tillitsvalgte eller Delta Direkte. Husk at din tillitsvalgte kan ha satt opp tider i appen for når hen er tilgjengelig (dager og tid).

Det er mulig å slette både innhold i en meldingstråd eller hele meldingstråden (se «sletting»).

Dersom du etter hvert har flere meldingstråder under «meldinger» viser oversikten trådene med nyeste melding øverst. Tråder med uleste meldinger blir markert med en tjukkere tekst slik at du kan holde oversikten.

Som tillitsvalgt kan du sende meldinger til både medlemmer og andre tillitsvalgte i din virksomhet. Dette er forutsatt at disse har tatt i bruk appen. Vi anbefaler derfor alle tillitsvalgte å få med hele medlemsgruppen til å bruke appen.

I meldingsfunksjonen kan du også sende vedlegg og bilder. Bruk ikonene til venstre for der du skriver melding.

Fordeler-07.07.21.jpg

Fordeler

I bunnmenyen finner du også «fordeler» hvor du får oversikt over alle dine medlemsfordeler. Fordelene er delt inn etter kategorier i en fordelsmeny som du finner øverst på skjermen.

Her finner du f.eks. forsikring, bank, kjernefordeler, reise osv. I fordelsmenyen kan du markere hvilke kategorier du ønsker å vise på telefonen din.

Alle fordelskortene er klikkbare for ytterligere informasjon om hvordan du kan ta fordelene i bruk. I tillegg finner du lenke til fordelssidene under hvert enkelt fordelskort.

Profil

Profil-07.07.21.jpg

Til høyre i bunnmenyen finner du profilsiden din. Her har du mulighet til å se og endre data vi har registrert på deg i Deltas medlemsregister. Det er også mulig å legge til bilde til profilen din ved å trykke på sirkelen øverst på profilsiden. Informasjonen på din profilside er kun tilgjengelig for deg og ikke for medlemmer/tillitsvalgte. Dersom du har jobbtelefon anbefaler vi at du legger inn ditt privatnummer i tilfelle streik og ønsker å nå deg e.l.

Dersom du gjør endringer i din profil, vil du få opp en knapp for å lagre disse. Ved endringer på «medlemsstatus» eller «arbeidsplass/utdanningssted», starter vi videre dialog med deg, dersom vi trenger mer informasjon om endringen. «Slett min appbruker» sletter kun din bruker av appen og fører ikke til oppsigelse av selve medlemskapet.

Tillitsvalgte har på profilsiden mulighet til å sette visning av ukedager/tidspunkt for når de normalt er tilgjengelig. Dette vil da være synlig fra kontaktkortet på hjemskjermen til dine medlemmer.

Sletting

Det er mulig å slette innhold i en meldingstråd ved å holde på meldingen og trykke «slett». Hvis du ønsker å slette hele meldingstråden går du til «meldinger» og sveiper mot venstre på meldingstråden du ønsker å slette. Klikk på den røde firkanten med søppelkasse for å slette hele meldingstråden. Frykt ikke, den vil ikke slettes allerede her. Du vil få opp et nytt spørsmål om du ønsker å slette meldingstråden før den slettes permanent.

Tilbakemeldinger-questback-07.07.21.jpg

Dersom du sletter din APP-bruker vil all informasjon om deg slettes i appen. Det betyr også at alle tidligere meldingstråder slettes hos både deg og mottaker. Du sier ikke opp ditt medlemskap ved å slette APP-brukeren.

Tilbakemeldinger

For at vi skal utvikle en brukervennlig og nyttig app for deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta, er vi avhengige av tilbakemeldinger. Under innstillinger (tannhjulet på hjemskjermen) finner du «gi oss tilbakemelding» hvor vi ønsker at du samler dine tilbakemeldinger og sender til oss. Disse vil så bli fulgt opp og du kan bli kontaktet dersom vi trenger ytterligere informasjon.

Noen spørsmål og svar om Delta-appen

Hvorfor har Delta laget en app? 

Appen skal gjøre det lettere for deg å få mest mulig ut av medlemsskapet ditt. Du får full oversikt over medlemsfordene og nyttig informasjon. Ved å samle dialogen mellom deg og din tillitsvalgt på ett sted blir det lettere å følge opp om du har spørsmål eller trenger hjelp til noe. 

Hvordan laster jeg ned appen?

Appen finner du ved å søke på "Delta-appen" i App Store eller Google Play. Den fungerer på de fleste smarttelefoner.  

Hvordan logger jeg inn i appen?

Du trenger bare BankID eller BankID på mobil for å logge inn. Det er ikke nødvendig å finne frem medlemsnummer. Når du logger inn første gang kan du lage en firesifret kode slik at du ikke trenger BankID hver gang. 

Jeg får ikke opp riktig tillitsvalgt, hva gjør jeg?

Hvis du ikke får opp din tillitsvalgt så kan du prøve å søke hen opp. Inne på "hjem" i appen kan du trykke på "vis flere tillitsvalgte". Her inne kan finne navnet til din tillitsvalgt og legge hen inn. Dersom du fortsatt ikke får opp riktig tillitsvalgt kan det være fordi hen ikke har lastet ned appen ennå. Vi jobber for øvrig med feil på dette og en oppdatert versjon kommer. 

Når kan jeg sende melding til min tillitsvalgt?

I appen kan du se hvilke dager din tillitsvalgt jobber, og da vet du når du kan forvente å få svar på spørsmålet ditt. Hvis du ikke har noen tillitsvalgt knyttet til deg i appen, kan du ringe direkte til medlemsservice Delta Direkte på tlf. 02125. 

Appen fungerer ikke, hva gjør jeg?

Dersom du får logget inn, men har problemer inne i appen kan du melde fra ved å gi oss en tilbakemelding via appen. Gå da inn på Verktøyhjulet du finner på «Hjem-skjermen», og klikk på gi oss tilbakemelding. Vi gir deg da en tilbakemelding så fort vi har mulighet. Dersom du ikke får logget inn eller har problemer med å laste ned appen kan du sende en e-post til direkte@delta.no eller ringe oss på telefon 02125

Hjelp oss å gjøre appen enda bedre

Siden appen fremdeles er i test hos enkelte pilotvirksomheter, kan det dukke opp feil. I tillegg til å svare på en evaluering vi sender ut, kan du også gi innspill direkte i appen. 

Under "Innstillinger" i appen finner du en tilbakemeldingsfunksjon. Vi setter stor pris på om du kan melde inn dine innspill om forbedringer eller endringer der, slik at vi kan gjøre appen enda bedre for deg og dine kollegaer. Se hvor i appen du kan gjøre dette:

Skjermbilde app - Innstillinger2.jpg