Nytt e-læringsprogram om arbeidsmiljø

Delta oppfordrer  alle tillitsvalgte og verneombud til å gjennomføre kurset på egen hånd eller sammen med andre slik at de har oppdatert kompetanse på arbeidsmiljøarbeid.
Delta oppfordrer alle tillitsvalgte og verneombud til å gjennomføre kurset på egen hånd eller sammen med andre slik at de har oppdatert kompetanse på arbeidsmiljøarbeid.

Det nye digitale læringsverktøyet er enkelt og fleksibelt å bruke, og er nyttig for både tillitsvalgte, verneombud og ledere.

Arbeidstilsynet og YS-fellesskapet har sammen utviklet et nytt e-læringsprogram som skal stimulere til mer og bedre forebyggende arbeidsmiljøarbeid i virksomhetene.

I denne e-læringen skal du få informasjon om hvorfor det er viktig å jobbe forebyggende med arbeidsmiljøet for å redusere sykefravær og frafall. Du skal også få vite hvorfor tillitsvalgte, sammen med leder og verneombud, har en viktig rolle i dette arbeidet. 

Det vil være tilgjengelig for alle som ønsker å gjennomføre det.

For tillitsvalgte og verneombud

Delta tar i bruk innholdet i modulene i vårt opplæringsopplegg for tillitsvalgte slik at de får mer kunnskap om hvordan de kan jobbe med arbeidsmiljøarbeid i rollen som tillitsvalgt. Det ligger et godt og kunnskapsbasert arbeid til grunn for innholdet. Delta oppfordrer derfor alle tillitsvalgte og verneombud til å gjennomføre kurset på egen hånd eller sammen med andre slik at de har oppdatert kompetanse på arbeidsmiljøarbeid.

IA-avtalens arbeidsmiljøsatsing legger stor vekt på at forebyggingsarbeidet skal ta utgangspunkt i faktakunnskap om de viktigste belastningene i forskjellige bransjer og yrkesgrupper. Hva som er et godt arbeidsmiljø kan være forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass: Det finnes ingen fasitsvar som passer for alle. Partene er likevel enige om at arbeidsmiljø skal handle om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet.

Oppdelt i ulike moduler

Selve e-læringen vil ta en drøy time å gjennomføre, men den kan deles opp i kortere moduler når dette er hensiktsmessig. Innholdet er delt opp slik:

  1. Hvorfor er det viktig å jobbe med arbeidsmiljøet?
  2. Lokalt partssamarbeid: Rollene til ledere, tillitsvalgte og verneombud
  3. Faktorer med betydning for arbeidsmiljøet
  4. Hva kan du finne av verktøy i Arbeidsmiljøportalen?
  5. Fra kunnskap til praktisk handling

E-læringen vil fungere både på PC, nettbrett og mobil; den eneste forutsetningen er at du må registrere deg før oppstart av programmet. Når gjennomføringen din er registrert, vil du få tilsendt et kursbevis.

> Her finner du e-læringen

Lanseringswebinar

Få med deg opptak av YS og Arbeidstilsynet webinar med informasjon om den nye e-læringen. Du kan se webinaret på YouTube-kanalen til YS.

Bakgrunn for e-læringsprogrammet

Da YS sammen med myndighetene og de øvrige partene forhandlet frem den nåværende IA-avtalen, var alle enige om at det må legges sterkere vekt på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i virksomhetene. Målet for IA-avtalen er fortsatt å redusere sykefravær og frafall, men det var nødvendig å utvikle noen nye måter å jobbe med forebygging på.

Partene i IA-avtalen ble derfor enige om å definere begrepet arbeidsmiljø til å handle om planlegging, organisering og gjennomføring av selve arbeidet. Disse tre elementene påvirker både arbeidstakernes helse og virksomhetenes evne til oppgaveløsning: Systematisk satsing på forebyggende arbeidsmiljøarbeid kan dermed øke produktiviteten og senke sykefraværet. Lokalt partssamarbeid er en forutsetning for å få til forbedringer i arbeidsmiljøet, og tillitsvalgte har derfor fått en spesielt viktig rolle i denne IA-avtalen.