Ny IA-avtale er inngått

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) presenterte den nye IA-avtalen tirsdag.
Her er hun sammen med Monica Mæland, Ragnhild Lied, Tor Arne Gangsø, Ivar Horneland Kristensen, Anne-Kari Bratten, Hans-Erik Skjæggerud, Kari Sollien og Hans- Christian Gabrielsen.
Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) presenterte den nye IA-avtalen tirsdag. Her er hun sammen med Monica Mæland, Ragnhild Lied, Tor Arne Gangsø, Ivar Horneland Kristensen, Anne-Kari Bratten, Hans-Erik Skjæggerud, Kari Sollien og Hans- Christian Gabrielsen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Partene i arbeidslivet er enige om ny IA-avtale for perioden 2019-2022. Avtalen viderefører samarbeidet om forebygging av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

– Forhandlingene har vært krevende, og alle partene har måttet bidra for at vi skulle komme i mål. Men dette er en god avtale som styrker IA-arbeidet, og tar oss et skritt videre i riktig retning, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

Avtalen ble signert 18. desember.

Last ned den nye IA-avtalen (pdf)

Han er fornøyd med at den nye avtalen vektlegger forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

– For oss har det vært viktig at IA-avtalen skal være et godt verktøy ute på arbeidsplassene og at oppmerksomheten rettes mot hvordan de konkrete arbeidsprosessene kan organiseres bedre. Det har vi fått til med denne avtalen, sier han.

Avtalen har to hovedmål:

1. Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

2. Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

– Vi har også sett at utfordringene rundt sykefravær og frafall fordeler seg ulikt. Selv om det har blitt satt et nasjonalt mål på reduksjon i sykefravær, har partene blitt enige om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har de største utfordringene og det største potensielt for endring, blant annet gjennom å etablere flere bransjeprogrammer sier han.

Ingen endringer i sykelønnsordningen

YS er også fornøyd med at regjeringen har skrevet under på at det ikke blir foreslått endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden.

– Vi kan gjerne ha en faglig og grundig diskusjon rundt de ulike sidene ved sykelønn og andre ytelser, men denne må være forankret hos partene. Derfor er jeg glad for at regjeringen gir denne garantien, sier Skjæggerud.

Avtalens nedslagsfelt utvides også. I motsetning til i dag, gjøres IA-avtalens virkemidler i prinsippet tilgjengelig for hele arbeidslivet, og ikke bare avtalepartene.

– Et godt IA-arbeid lokalt fordrer samspill mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Derfor er vi glad for at avtaleteksten presiserer at godt partssamarbeid lokalt er en forutsetning for å lykkes, understreker han. han.

Myndighetene og partene oppfordrer dagens IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet egenmelding. Andre arbeidsgivere gis en plikt til å drøfte utvidet rett til egenmelding med sine tillitsvalgte.

> Fakta om IA-avtalen 2019-2022. Her finner du svar på mange av spørsmålene som vil komme