Hva betyr den nye IA-avtalen for retten til egenmelding?

Alle partene i den nye avtalen oppfordrer tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding.
Alle partene i den nye avtalen oppfordrer tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding. Foto: Colourbox

Fra 1. januar 2019 står arbeidsgiver fritt i forhold til bruk av utvidet egenmelding ved sykdom. Tidligere IA-virksomheter blir oppfordret til å videreføre ordningen.  Alle virksomheter kan ha utvidet egenmelding, også de som ikke tidligere har hatt det.

Den gamle IA-avtalen

Under den tidligere IA-avtalen (2014-2018) kunne partene i enkeltvirksomheter inngå en formell samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv med NAV. På den måten fikk de tilgang til et eksklusivt sett med virkemidler for å minske sykefravær. En del av dette var retten til å bruke utvidet egenmelding. Den enkelte arbeidstaker kan sykemelde seg inntil 24 dager i året, men ikke mer enn 8 dager sammenhengende.

Den nye IA-avtalen

I den nye IA-avtalen (2019-2022) finnes det ikke noe system for lokalt inngåtte IA-avtaler. Likevel er det enighet om at de som hadde slik avtale for forrige avtaleperiode, kan videreføre praksisen. Det er ikke noe til hinder for dette i lovverket. Det betyr at der hvor Deltas medlemmer har hatt utvidet egenmelding, er det ingen grunn til å endre system. Det er også grunn til å tro at arbeidsgivere som tidligere har inngått IA-avtale er positive til utvidet egenmelding.

Som tillitsvalgt bør du be om drøftinger dersom arbeidsgiver bare ønsker å bruke lovens minstebestemmelser ( tre dager egenmelding, maks fire ganger i året). Still krav om begrunnelse. Det er ikke sikkert arbeidsgiver er klar over at ordningen kan videreføres.

Avtalepartene anbefaler utvidet egenmelding

Alle partene i den nye avtalen oppfordrer tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding. Anbefalingene er veldig klare fra både NHO, KS, Staten og Spekter, mens Virke er litt mer lunkne.

Statssekretær Paul Chaffey (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier at Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som en av partene i IA-avtalen, står bak anbefalingen om at dagens IA-virksomheter viderefører retten til utvidet egenmelding.

KS anbefaler medlemmene å videreføre IA egenmeldingsordningen fordi dette har vært et godt virkemiddel for dialog om sykefravær på arbeidsplassen, og fordi det bidrar til å avlaste helsevesenet.

NHO oppfordrer tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding.

Utvidet egenmelding for nybegynnere

Alle virksomheter kan ha utvidet egenmelding, også de som ikke tidligere har hatt det. Samtlige organisasjoner som har signert avtalen, oppfordrer nye virksomheter til å vurdere denne ordningen.

Lovendringer i folketrygdloven?

Partene i IA-avtalen foreslår at muligheten til å avtale utvidet rett til egenmelding presiseres i folketrygdloven. Videre foreslås en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Dette vil medføre at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.