Praktisk informasjon om tillitsvalgtopplæring i Delta

Påmelding

Meld deg på her på delta.no. Merk at noen kurs søker du om å delta. Etter påmeldingsfristens utløp prioriterer Delta blant søkerne. 

Bekreftelse

Alle som har meldt seg på et kurs får beskjed om man har fått plass på kurset eller ikke. Bekreftelsen sendes på e-post, omtrent en uke etter søknadsfristens utløp dersom annet ikke er oppgitt.

Før kursstart blir det tilsendt nødvendig informasjon, blant annet om bestilling av flybilletter.

Hva dekkes av kostnader?

  • Tillitsvalgte skal benytte Deltas opplæringstilbud, utviklet for målgruppen, og får dekket det i tråd med gjeldende bestemmelser. Delta gir derfor ikke økonomisk støtte til kurs/studier i rollen som tillitsvalgt i regi av andre, herunder Deltas yrkesorganisasjoner.  Det er Deltas ansvar å gi tillitsvalgte kompetanse til å fylle rollen.

  • Tillitsvalgte som gjennomfører Deltas opplæringstilbud får dekket kurskostnader, opphold, kost og reise etter billigste måte. Eventuell dekking av bruk av bil skal klareres i forkant.

  • Deltakerne må selv søke arbeidsgiver om permisjon med lønn etter hovedavtalens bestemmelser. De fleste arbeidsgivere har egne rutiner for permisjonssøknader. Dersom det ikke er tilfelle; last ned søknadsskjema for permisjon (pdf)

Rett til permisjon for å delta i tillitsvalgtopplæring

Rett til permisjon for å delta i tillitsvalgtopplæring fremgår av hovedavtalen, og kan avtales med arbeidsgiver.  Ta kontakt med ditt regionkontor hvis du har spørsmål. 

Andre spørsmål

Dersom du har spørsmål om praktiske forhold rundt kurs,  ta kontakt med den som er oppført som kontaktperson for kurset, eller Delta Direkte.