Praktisk informasjon om tillitsvalgtopplæring i Delta

Påmelding

 • Når du melder deg på kurs, er dette bindende for deg. Noter tid og sted for kurset. 
 • Merk at du i noen tilfeller søker om å får delta på opplæring. Etter påmeldingsfristens utløp prioriterer Delta blant søkerne, og sender ut bekreftelse og informasjon. 

Bekreftelse

Når du melder deg på tillitsvalgtopplæring får du følgende bekreftelser:

 • Umiddelbart etter at du sendt påmeldingen får du en bekreftelse på skjermen.
 • I tillegg får du en e-post som bekrefter din påmelding. Dersom du ikke motter en slik e-post, sjekk spam-filter etc.
 • Ca 1 uke etter påmeldingsfristens utløp får du en e-post med kursbekreftelse og praktisk informasjon (eventuelt beskjed om du har fått plass på kurset eller ikke).

Avmelding

Må du melde deg av? 

Det er viktig at du gir beskjed så tidlig som mulig, hvis du er forhindret fra å møte på et kurset som du er påmeldt til og har fått plass på.  Hvorfor er det viktig?

 • Andre kan få tilbud om din plass på kurset.
 • Delta unngår kostnader for hotellovernatting og mat  som ikke blir benyttet.

Blir du forhindret kort tid før kursstart av sykdom eller andre uforutsette hendelser? 

Du må alltid gi beskjed til kursansvarlig om du blir forhindret. Hvorfor? 

 • Kanskje rekker vi å avbestille hotellopphold og mat.
 • Kanskje rekker vi innkalle en som står på venteliste.
 • Vi kan planlegge gjennomføringen for riktig antall deltakere.
 • Kursansvarlig slipper å bekymre seg for hvorfor du ikke møter opp.

Deltas kultur på kurs og konferanser

På kurs og konferanser i Deltas regi tar vi felles ansvar for å skape trygghet, godt læringsmiljø, gode diskusjoner og samlende sosiale opplevelser.

For å få dette til trenger vi at du:

 • Møter opp i tide, både ved starten av kurset og etter alle pauser.
 • Bli med på hele kurset fra start til slutt.
 • Setter mobilen på lydløs, og begrenser mobilbruk/forstyrrelser under forelesninger/foredrag.
 • Inkluderer nye kursdeltagere/nye tillitsvalgte slik at de får en hyggelig opplevelse og føler seg ivaretatt.

Hva dekkes av kostnader?

 • Tillitsvalgte skal benytte Deltas opplæringstilbud, utviklet for målgruppen, og får dekket det i tråd med gjeldende bestemmelser. Delta gir derfor ikke økonomisk støtte til kurs/studier i rollen som tillitsvalgt i regi av andre, herunder Deltas yrkesorganisasjoner.  Det er Deltas ansvar å gi tillitsvalgte kompetanse til å fylle rollen.

 • Tillitsvalgte som gjennomfører Deltas opplæringstilbud får dekket kurskostnader, opphold, kost og reise etter billigste måte. Eventuell dekking av bruk av bil skal klareres i forkant.

 • Deltakerne må selv søke arbeidsgiver om permisjon med lønn etter hovedavtalens bestemmelser. De fleste arbeidsgivere har egne rutiner for permisjonssøknader. Dersom det ikke er tilfelle; last ned søknadsskjema for permisjon (pdf)

Rett til permisjon for å delta i tillitsvalgtopplæring

Rett til permisjon for å delta i tillitsvalgtopplæring fremgår av hovedavtalen, og kan avtales med arbeidsgiver.  Ta kontakt med ditt regionkontor hvis du har spørsmål. 

Reiseregning

Fra 1. februar 2023 skal tillitsvalgte og medlemmer som har deltatt på Delta-aktiviteter med reiserefusjon levere reiseregning i en ny digital tjeneste. Deltakere vil motta informasjon i forbindelse med aktiviteten.

Andre spørsmål

Dersom du har spørsmål om praktiske forhold rundt kurs,  ta kontakt med den som er oppført som kontaktperson for kurset, eller Delta Direkte.