Praktisk informasjon når du deltar på opplæring i Delta

Her finner du informasjon som det er viktig at du setter deg inn i. Merk spesielt at det er viktig at du melder deg av dersom du blir forhindret fra å delta.

Hopp direkte til

Viktig informasjon om praktiske forhold ved Deltas gjennomføring av opplæring

 • Delta bestiller overnatting til alle deltakere ved fysiske samlinger over flere dager. Viktig at du gir beskjed så fort som mulig hvis du ikke ønsker overnatting!
 • Delta dekker reise etter rimeligste alternativ.
 • Bruk av egen bil skal avklares på forhånd. Vi oppfordrer til samkjøring der dette er mulig.

Påmelding

 • Når du melder deg på opplæring i Delta, er påmeldingen bindende. Noter tid og sted.
 • Merk at du i noen tilfeller søker om å få delta på opplæring. Etter påmeldingsfristens utløp prioriterer Delta blant søkere, og sender ut bekreftelse og informasjon. Fra da er påmeldingen bindene.

Bekreftelse

 • Etter at du har meldt deg på opplæring på våre nettsider vil du få tilsendt en e-post som bekrefter at vi har mottatt din påmelding (evnt. sjekk spam)
 • Etter påmeldingsfristens utløp vil du motta en bekreftelse på at du har fått plass, sammen med praktisk informasjon. Evnt. vil du motta en e-post om avslag hvis det ikke er plass på arrangementet.

Avmelding

Det er viktig at du gir beskjed så tidlig som mulig, hvis du blir forhindret fra å møte til opplæringen. Hvorfor er det viktig?

 • Andre kan få tilbud om din plass.
 • Delta unngår kostnader for hotellovernatting og mat som ikke blir benyttet

Er du forhindret, må du  alltid gi beskjed til kursansvarlig. Hvorfor? 

 • Kanskje rekker vi å avbestille hotellopphold og mat.
 • Kanskje rekker vi innkalle en som står på venteliste.
 • Vi kan planlegge gjennomføringen for riktig antall deltakere.
 • Kursansvarlig slipper å bekymre seg for hvorfor du ikke møter opp.

Skal du melde deg av, men mangler opplysninger?

Deltas kultur ved tillitsvalgtopplæring

På tillitsvalgtopplæring i Deltas regi tar vi felles ansvar for å skape trygghet, godt læringsmiljø, gode diskusjoner og samlende sosiale opplevelser.

For å få dette til trenger vi at du:

 • Møter opp i tide, både ved starten og etter alle pauser.
 • Blir med på hele opplæringen fra start til slutt.
 • Setter mobilen på lydløs, og begrenser mobilbruk/forstyrrelser under forelesninger/foredrag.
 • Inkluderer nye deltagere/nye tillitsvalgte slik at de får en hyggelig opplevelse og føler seg ivaretatt.

Hva dekkes av kostnader?

 • Tillitsvalgte skal benytte Deltas opplæringstilbud, utviklet for målgruppen, og får dekket det i tråd med gjeldende bestemmelser. Delta gir derfor ikke økonomisk støtte til kurs/studier i rollen som tillitsvalgt i regi av andre, herunder Deltas yrkesorganisasjoner. Det er Deltas ansvar å gi tillitsvalgte kompetanse til å fylle rollen.
 • Tillitsvalgte som gjennomfører Deltas opplæringstilbud får dekket kurskostnader, opphold, kost og reise etter billigste måte. Se mer informasjon vedr. reise i neste avsnitt.
 • Vi oppfordrer alle til å overnatte på arrangementsstedet da det er lange dager og viktig at alle er med på hele samlingen. Delta dekker overnatting i enkeltrom når opplæringen går over flere dager. Hvis du uansett må hjem over natten eller overnatter privat dekker ikke Delta nattillegg.

Reise

Delta dekker reiseutgifter for tillitsvalgte på møter, kurs og samlinger med fysisk oppmøte.

 • Det skal benyttes billigst reisemåte. Vi oppfordrer til å velge miljøvennlige, kollektive transportmiddel. 
 • Bruk av egen bil avtales med kursansvarlig i forkant.
 • Vi oppfordrer til samkjøring hvis det rimeligste og eneste transportalternativet er bil
 • Drivstoff eller lading av elbil dekkes ikke. Dette er inkludert i kilometergodtgjørelse du oppgir i reiseregningen
 • Bruk av taxi godkjennes ikke, hvis ikke dette er avklart med kursansvarlig på forhånd.
 • Ved noen samlinger er det behov for å reise med fly. Hvis dette er aktuelt vil du får tilsendt en bestillingslenke i e-posten når vi bekrefter din plass.

Reiseregning

 • Siste opplæringsdag vil du motta en sms eller e-post med lenke til digital reiseregning. Frist for innlevering er 21 dager.
 • Utleggskvittering (f.eks. parkering) må ha synlig dato, klokkeslett, beløp og hva det er betalt for. I parkeringsappen er det mulig å finne kvitteringer for parkeringen hvor du kan ta en skjermdump som vedlegg til reiseregningen (vi godkjenner ikke skjermdump kun av klokke).

Har du noen spørsmål vedr. bestilling av reise eller reiseregning/utlegg, ta kontakt med kursansvarlig for opplæringen.

Rett til permisjon for å delta på tillitsvalgtopplæring

Rett til permisjon for å delta i tillitsvalgtopplæring fremgår av hovedavtalen, og skal avtales med arbeidsgiver. Ta kontakt med ditt regionkontor hvis du har spørsmål. 

Deltakerne må selv søke arbeidsgiver om permisjon med lønn etter hovedavtalens bestemmelser. De fleste arbeidsgivere har egne rutiner for permisjonssøknader. Dersom det ikke er tilfelle; last ned søknadsskjema for permisjon (pdf - åpnes i ny fane)

Andre spørsmål

Dersom du har spørsmål om praktiske forhold rundt opplæringen, ta kontakt med den som er oppført som kontaktperson for kurset/samlingen, eller Delta Direkte.