Førstereis til Arendalsuka

Leder i Service og Drift, Rune Berg, kommer gjerne tilbake til Arendalsuka. 
- Det var stort faglig utbytte , sier han.
Leder i Service og Drift, Rune Berg, kommer gjerne tilbake til Arendalsuka. - Det var stort faglig utbytte , sier han. Foto: Hege Heløe

S&D sin leder dro for første gang til Arendalsuka. Jeg hadde ikke de største forventningene til dette arrangementet. Det er valgår og jeg var veldig skeptisk til hva jeg kunne få ut av dette.

Undertegnede valgte å delta på en del foredrag og diskusjoner rundt bygninger, bærekraft og fremtid. Det ble raskt klart at her var det samlet fagkunnskap på et høyt nivå. Det virker som fokus på klimapåvirkning og konsekvenser har slått rot hos bransjen, i hvert fall hos toppene. Det ble hevdet at byggebransjen i form av bygging og drift av eksisterende bygninger står for om lag 40% av alle klimautslippene i landet.

Byggebransjen må ta ansvar

Det vil si at da er det viktig at denne bransjen er seg sitt ansvar bevisst. Skal nasjonen Norge nå sine klimamål må byggebransjen være med og sørge for sin del. Bransjen selv synes å være klar over dette og villig til å satse i den riktige retningen. Det samme gjelder mye av investorene som ser på byggebransjen. Det kan synes som det offentlige og myndighetene er litt på hæla når det gjelder dette. Det er behov for tilpassede rammevilkår så et grønt skifte er mulig. Ting går fort så det er krevende å følge med.

Grønt skifte

Mye av næringslivet ser et potensiale i et grønt skifte og satser på dette. Det ble uttrykt at bygninger som ikke hadde Breeam-godkjenning i fremtiden ville være vanskelig å omsette og å leie ut. Det etterspørres også høyere kompetanse på driftssiden så bygninger kan driftes på en effektiv, økonomisk og miljøvennlig måte. Her må utdanningssiden kaste seg rundt slik at nødvendig kompetanse kan stilles til rådighet. Jeg ble faktisk litt optimistisk og glad både på bransjens vegne og for nasjonen og fremtida. Mange personer med makt og myndighet har de riktige tankene. Vi får bare håpe de gjennomfører det de sier.

Jeg fikk også anledning til å kjøre en førerløs buss for første gang. En spennende opplevelse og et blikk inn i framtida. Riktig behagelig var det.

Arendalsuka viste seg å være ei viktig faglig messe også hvor de spennende tankene ble løfta frem og debattert. Den er derfor en viktig arena for fagpersoner også og ikke bare for stereotype partipolitikere. Jeg kommer tilbake.