Sommerutgaven av Helsefagarbeideren er ute

Vi har i dette nummeret trukket fram noe av kompetansehevingstilbudet med relevans til covid-19 som finnes tilgjengelig på ulike nivåer, både som enkel e-læring, etterutdanningskurs og fagskoleutdanning.

Ta meg rett til denne utgaven av Helsefagarbeideren

Hjemmetjenesten i Rollag har tatt kurs i akuttmedisinsk eldreomsorg. Det har gjort spesialhjelpepleier Grete Kristiansen Frågodt tryggere i jobben, og samarbeidet med sykepleierne bedre .

Under scenariotrening jobber helsefagarbeidere og sykepleiere i team. Pasientens plager blir beskrevet. Deretter skal de samarbeide om å gjennomføre systematiske observasjoner og iverksette relevante tiltak.

Scenariotrening
Spesialhjelpepleier Grete Kristiansen Frågodt beroliger pasienten og gjennomfører blodtrykksmåling mens sykepleierne forbereder medisiner. Foto: Verdighetsenteret

LES: Trening i akuttmedisin gir trygghet i jobben

Aldring og Helse og Verdighetssenteret er to kompetansesentre som har opplevd økt pågang i forbindelse med koronaepidemien.

LES: Nå er det ekstra behov for trening i akuttmedisin og palliasjon
LES: Pusterommet bør benyttes til opprusting av tjenestene

Annveig Stene_web
Foto: privat

Det er mange oppgaver helsefagarbeidere kan gjøre i dag for å avlaste sykepleierne, erfarer hovedtillitsvalgt for Delta i Halden, Annveig Stene. Det handler egentlig ikke om å tenke nytt, men se på hvilke oppgaver som gradvis har forsvunnet.

LES: Mange helsefagarbeidere opplever ikke å få brukt kompetansen sin

Korona, tariff og arbeidstakerrettigheter

Må jeg godta endring i arbeidsoppgaver og arbeidssted på grunn av koronaviruset? Har jeg rett til at arbeidsgiver tar hensyn til min bekymring for smitterisiko? Advokat i Delta, Cathrine Bjorland-Øverby besvarer spørsmål.

LES: Koronaviruset og betydningen for helsefagarbeideres rettigheter

Den norske modellen hvor arbeidsgiver, arbeidstaker og i noen tilfeller også regjeringen, finner løsninger gjennom samarbeid og forhandlinger, har vist seg å fungere godt i koronatider, skriver Merete Norheim Morken, leder av forhandlingsseksjonen i Delta

LES: Tariff i koronatider