Tariffoppgjøret i PBL: Tok fagbrev på fritiden - lønnes fortsatt som assistenter 

Elizabeth Madsen (t.v.), hovedtillitsvalgt Silje Breivik, Adelhen Gustafson og Monica Monsen synes det er veldig bra at Delta nå løfter saken om assistenter som tar fagbrev skal ha rett på fagarbeiderlønn.
Elizabeth Madsen (t.v.), hovedtillitsvalgt Silje Breivik, Adelhen Gustafson og Monica Monsen synes det er veldig bra at Delta nå løfter saken om assistenter som tar fagbrev skal ha rett på fagarbeiderlønn.

Elizabeth, Adelhen og Monica har alle tatt fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. Men de får fortsatt bare lønn som assistenter i barnehagen de jobber. - Urettferdig, sier de tre.

Mandag 5. oktober er det klart for tariffoppgjøret i Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Et av Deltas viktigste krav er at assistenter som tar fagbrev automatisk skal få lønn som fagarbeidere.

- Vi vil kjempe hardt for å få dette inn i tariffavtalen. De ansatte i PBL-barnehagene må få lønn for den kompetansen de har, og som de nyttiggjør seg i arbeidet med barna. Utdannelse skal lønne seg, sier Trond Ellefsen, nestleder i Delta og forhandlingsleder i PBL. 

Artikkelen fortsetter under bildet

Trond Ellefsen halvfigur 1 foto Siv M Bjelland-1200px
Trond Ellefsen, nestleder i Delta og forhandlingsleder i PBL. (Foto: Siv M. Bjelland)

En assistent i en kommunal barnehage får i utgangspunktet fagarbeiderlønn ved avlagt fagprøve. Spørsmålet er om fagbrevet er relevant for stillingen. Forskjellen i årslønn utgjør før årets oppgjør mellom 25.000 og 52.000 kroner i kommunesektoren, avhengig av ansiennitet. I PBL-barnehagene er forskjell på ufaglært og faglært omtrent det samme.

Et opprykk går ofte langt tregere i mange private barnehager.

- Derfor er det så viktig å få dette inn i tariffavtalen. Da må arbeidsgiverne følge det, sier Ellefsen.

Arbeidsgiver drar nytte av vår kompetanse 

I en barnehage på Askøy utenfor Bergen er det flere assistenter som har tatt fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i løpet av de siste årene.

Blant dem er Elizabeth Madsen, Adelhen Gustafsson og Monica Monsen. De har brukt flere kvelder i uken i ett år for å bygge mer kompetanse. Alt for å kunne gjøre en enda bedre jobb for barna i Læringsverkstedets Barnehage avdeling Kleppe. 

Likevel har det ikke gitt uttelling i form av opprykk til fagarbeider.  

- Jeg synes det er urettferdig at vi har økt vår faglig kompetanse, noe som arbeidsgiver drar nytte av, uten at det blir verdsatt på noen som helst måte. Arbeidsgiver sender med dette ut feil signal både til andre assistenter som vurderer å ta fagbrev, og ungdom som kan tenke seg å bli barne- og ungdomsarbeider, sier Elizabeth Madsen.

Monica Monsen følger opp.

- Ved bestått fagprøve gratulerte sensor meg som Barne- og ungdomsarbeider, og sa at jeg ville stige i lønn neste dag. Sensor reagerte sterkt da jeg fortalte at jeg dessverre ikke gjorde det. Flesteparten av de jeg gikk på skole med fikk fagarbeiderlønn dagen etter bestått fagprøve, og da føles der veldig urettferdig når vi i vår barnehage fremdeles går på assistentlønn.

Adelhen Gustafsson sier hun sitter igjen med et inntrykk av at arbeidsgiver ikke prioritere å bruke midler på å lønne fagarbeidere. 

Hovedtillitsvalgt Silje Breivik har forståelse for at ordningen kan oppleves som urettferdig, og syntes det er viktig at Delta kaster lys over saken. 

- Ikke uvanlig

Leder i Delta Oppvekst, Jill Hellem, er kjent med problemstillingen, og bekrefter at den ikke er av ny dato. 

Artikkelen fortsetter under faktaboksen

Lønnsoppgjøret i PBL

  • Private Barnehagers Landsforbund (PBL) representerer over 1900 barnehager med 32 000 ansatte
  • De har hatt tariffavtale siden 1997
  • Minstelønn for assistenter er 312.800, mens det for fagarbeidere er 360.900. 
  • Lønnsoppgjøret starter 5. oktober

I dagens hovedavtale, kapittel 5.1 Kompetanseutvikling, heter det blant annet.

Partene vil understreke nødvendigheten og viktigheten av
at arbeidstakerne gjennom ulike tiltak kan øke sine
kunnskaper. Dette gjelder både allmennutdanning,
yrkesutdanning, voksenopplæring, etterutdanning,
kompetansegivende oppgaver og omskolering. Partene vil
derfor understreke det verdifulle i at arbeidstakerne
stimuleres til å øke sine kunnskaper og styrke sin
kompetanse.

LAST NED

Kravdokument 1 PBL

- Dessverre er dette noe vi opplever med jevne mellomrom. Vi har i mange år oppmuntret våre medlemmer til å formalisere sin kompetanse ved å ta fagbrev. At arbeidsgiver ikke verdsetter dette er ganske fortvilende, sier Hellem.

- Positive til kompetanseheving

Læringsverkstedet, som eier barnehagen på Askøy og mer enn 200 andre, har svart Delta gjennom daglig leder Trude Sydtangen.

- Jeg kjenner ikke til denne konkrete saken. Men på generelt grunnlag er vi positive til kompetanseheving i våre barnehager. Det er likevel den enkelte barnehage ved styrer som vurderer hva som er behovet i sin barnehage. Det er viktig med god dialog mellom styrer og ansatt i forkant av at en ansatt tar en utdannelse, eller at det er helt klare forventninger til hvilken type stilling som eventuelt er ledig i en barnehage ved en utlysning.

Personalet skal avlønnes i henhold til den stillingskategori som de til enhver tid er ansatt i. Det vil imidlertid ikke foreligge automatisk rett til innplassering i ny lønnsstige. På samme måte som at det ikke er automatikk i å gå fra assistent til barnehagelærer/pedagogisk leder, dersom man har tatt en barnehagelærerutdanning. Det bør derfor være tydelige forventningsavklaringer og også foreligge en avtale med arbeidsgiver om ny stilling som følge av utdanning, eventuelt at innholdet i stillingen endres fra assistent til fagarbeider. 

Jeg opplever at det er misforståelser rundt praksis, så jeg ønsker samtidig å gjøre oppmerksom på at tariffavtalen i PBL-området ikke er likelydende/ lik bestemmelser i KS-området. Det foreligger ikke hjemmel for krav om avlønning etter utdanning/kompetanse. I henhold til hovedtariffavtalen pkt. 12. 1, 4. avsnitt, er det er en forutsetning at stillingen «omgjøres» fra assistent til fagarbeider for å ha rett til innplassering i ny lønnsstige. Det må således foreligge en avtale med arbeidsgiver om ny stilling som følge av utdanning, eventuelt at innholdet i stillingen endres fra assistent til fagarbeider. I tilfeller hvor arbeidstaker på eget initiativ og etter egen vilje tar fagbrev, vil det ikke foreligge automatisk rett til innplassering i ny lønnsstige. 

Det utelukkes imidlertid ikke at arbeidstaker vil få innvilget sine søknader på et senere tidspunkt.