Sentralstyret i AVYO

Sentralstyret

Sentralstyret har ansvaret for å utøve den politiske og administrative myndighet, og sentralstyret skal arbeide etter de vedtak som er fattet av landsmøtet og landsstyret.

Øyvind Hov Randmæl
Leder

Unni Sorter
Nestleder

Espen Frankmoen
Styremedlem

Kristine Hauge Jameson
Styremedlem

Julie Njåstad Nynes
Styremedlem

Odd Arne Tveito
Styremedlem

Karoline Sofie Nilsen
Styremedlem

Hilde Gustavsen
Tilsattes representant

Marita Borgersen
1. vara styremedlem

Lars-Inge Brenna
2. vara styremedlem

Line Jensen
3. vara styremedlem