Landsstyret i AVYO

Landsstyret er organisasjonens øverste myndighet når landsmøtet ikke er samlet.

Øyvind Hov Randmæl
Leder i AVYO og representant for valgkrets Stat i Deltas hovedstyre

Unni Sorter
Nestleder

Espen Frankmoen
Styremedlem

Kristine Hauge Jameson
Styremedlem

Julie Njåstad Nynes
Styremedlem

Odd Arne Tveito
Styremedlem

Karoline Sofie Nilsen
Styremedlem

Hilde Gustavsen
Tilsattes representant

Hege Christensen
Leder AVYO Østfold

Hege Ekra
Leder AVYO Akershus

Anders Burkey Ellefsen
Leder AVYO Oslo

Svetlana Meteleva
Leder AVYO Innlandet

Hans Kristian Opsahl
Leder AVYO Vest-Viken

Line Christine Nord
Leder AVYO Vestfold

Tor Erik Øen
Leder AVYO Telemark

Sølve Leiros Kristensen
Leder AVYO Agder

Eline Sætren
Leder AVYO Rogaland

Julie Njåstad Nynes
Leder AVYO Hordaland

Marie Austrheim
Leder AVYO Sogn og Fjordane

Roar Mortensen
Leder AVYO Møre og Romsdal

Mia Olsen
Leder AVYO Trøndelag avd. Sør

Christin Navarsete Leithe
Leder AVYO Trøndelag avd. Nord

Julie Olsen
Leder AVYO Nordland

Geir-Edv. H. Johannessen
Leder AVYO Troms

Renate Madvig Hansen
Leder AVYO Finnmark

Karoline Sofie Nilsen
Hovedtillitsvalgt for AVYO i Helfo