Hovedtillitsvalgte i AVYO

Hovedtillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte er politisk utøvende innenfor sine respektive driftsenheter.

Hege Christensen
Hovedtillitsvalgt NAV Øst-Viken

Mona Ludvigsen
Hovedtillitsvalgt NAV Oslo

Espen Frankmoen
Hovedtillitsvalgt NAV Innlandet

Arve Smehaugen
Hovedtillitsvalgt NAV Vest-Viken

Erik Syvertsen
Hovedtillitsvalgt NAV Vestfold og Telemark

Tor Mindrebø
Hovedtillitsvalgt NAV Agder

Janne Rafshol
Hovedtillitsvalgt NAV Rogaland

Inger Mari Røli
Hovedtillitsvalgt NAV Vestlandet

Sissel Beate Karlsen
Hovedtillitsvalgt NAV Møre og Romsdal

Einar Hermo
Hovedtillitsvalgt NAV Trøndelag

Anne Lise Eriksen
Hovedtillitsvalgt NAV Nordland

Lars-Inge Brenna
Hovedtillitsvalgt NAV Troms og Finnmark

Daniel Engehagen
Hovedtillitsvalgt Arbeids- og velferdsdirektoratet

Elma Cokljat
Hovedtillitsvalgt NAV Arbeid og ytelser

Eva Nodeland
Hovedtillitsvalgt NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Elsa-Birgitte Nilsen
Hovedtillitsvalgt NAV Økonomi stønad

Vidar Håland
Hovedtillitsvalgt NAV Klageinstans

Marita Borgersen
Hovedtillitsvalgt NAV Kontaktsenter

Hanne F. Dommersnes
Hovedtillitsvalgt NAV Kontroll

Line Jensen
Hovedtillitsvalgt NAV Familie- og pensjonsytelser

Cecilie Ødegaard
Hovedtillitsvalgt NAV Økonomi pensjon

Odd Arne Tveito
Hovedtillitsvalgt NAV Økonomitjeneste

Karoline Sofie Nilsen
Hovedtillitsvalgt Helfo