Til alle AVYO-medlemmer: Velkommen til Delta!

AVYO er en selvstendig organisasjon i Delta. Det betyr at du som er medlem i AVYO nå også er medlem i Delta. 

For deg som er ansatt i NAV,  Helfo eller er frilans tegnspråkstolk, betyr det at Delta og AVYO  kan bruke sine samlede ressurser og sin samlede kompetanse til det beste for deg som medlem.

Fordeler som Delta-medlem

Sammen har Delta og AVYO solid kompetanse på både det kommunale og det statlige lov- og avtaleverket.

Når Delta og AVYO nå samler sine medlemmer i NAV står vi sterkere i dialogen og forhandlingene med arbeidsgiver, på både kommunal og statlig side.

I tillegg blir du en del av et større fellesskap, på tvers av flere arbeidsplasser.

AVYOs medlemmer i Helfo og frilans tegnspråktolker får også et bredere tilbud når Delta og AVYO samler sine ressurser.

Delta Direkte

Deltas egen rådgivningstjeneste for medlemmer og tillitsvalgte svarer på dine spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår og ditt medlemskap, alle hverdager kl. 08-20.

Ring 02125 eller send e-post til [email protected] På delta.no kan du også kontakte Delta Direkte på chat.

Rabattavtaler

I tillegg til AVYO og alle YS' medlemsfordeler har du nå også tilgang til Deltas eget fordelsprogram, som omfatter blant annet tilbud fra:

Se også

Ny nettside

AVYO benytter fra nå av Deltas webløsning til sine nettsider. Det betyr at vi kan samarbeide om både innhold og tekniske løsninger. 

Du er nå registrert som medlem i Delta og Deltas medlemssystem

Hva innebærer det for deg at du er registrert i Deltas medlemssystem? 

1. Du kan nå logge inn på delta.no/avyo for å får tilgang til å se og oppdatere dine medlemsopplysninger. Så snart arbeidet med å registrere AVYOs tillitsvalgte er klart, vil du også kunne  se hvem som er dine tillitsvalgte.

2. Du vil fra nå av motta informasjon og tilbud på e-post og sms fra Delta og Deltas tillitsvalgte, på lik linje med alle andre medlemmer i Delta.

3. Deltas tillitsvalgte på din arbeidsplass vil ha innsyn i dine medlemsopplysninger, og kan kommunisere med deg på e-post og telefon.

Velkommen til Delta!

Øyvind Hov Randmæl
leder i AVYO

Lizzie Ruud Thorkildsen
leder i Delta

Har du spørsmål i forbindelse med at AVYO blir en selvstendig organisasjon i Delta?

Til deg som er tillitsvalgt i AVYO

Hovedtillitsvalgte i AVYO har fått tilsendt informasjon om tariffmessige forhold.

Så snart tillitsvalgte i AVYO er registrert i medlemssystemet vil tillitsvalgte også kunne logge inn og finne informajonen på delta.no.