Benytter anledningen til å tenke annerledes og nytt

 Benytter anledningen til å tenke annerledes og nytt

- Vi får en annen arbeidssituasjon og arbeidsmarkedssituasjon framover, men jeg opplever at vi har kommet styrket ut av dette, sier Mona Sandviken.

Mona Sandviken er avdelingsleder ved NAV Holmestrand, har 16 medarbeidere i avdelingen og ansvar for sykefraværsoppfølging, oppfølging av standard og situasjonsbestemte arbeidssøkere, markedsarbeid, markedskontakter og «Talenthuset».

Det har vært viktig å være tett i dialog med arbeidssøkere og arbeidsgivere i disse månedene selv om noe av markedsarbeidet har blitt satt på vent.
    - Med høy ledighet var det mange spørsmål rundt permitteringer til oss og Næringsforeningen. Vi har dratt dette sammen og avlastet hverandre. Svart opp forskjellig, dratt nytte av hverandres kompetanse og delt informasjon. Hovedutfordringen nå er å få til yrkesmobilitet hos arbeidssøkerne, og det krever kompetansehevende innsats fra vår side. Vi må kanskje ha nye kurs og få arbeidsgivere til å se nye behov. Nå kan vi benytte denne anledningen til å tenke annerledes og nytt, sier hun.

Webinar, digital jobbmesse og digital jobbklubb
Det jobbes blant annet med webinar for å nå ut til brukerne med budskapet på en ny måte.
    - Det vi jobber med, er å koble arbeidsgiver direkte opp mot arbeidssøker, og dette kan være en måte å koble de tettere sammen. Her kan brukere chatte med og spørre arbeidsgiver direkte om det det de lurer på.
    Noe av det samme gjelder videreutvikling av digitale jobbmesser.
    - Jobbmesse.no drives ikke av NAV selv, men vi er inne og har en stand der. Her ligger stillinger vi har fått tilgang til som vi kan bidra til finne kandidater til. Vi presenterer disse jobbene, og fremover blir det digitale jobbmesser hver onsdag i samarbeid med NAV Vestfold og Telemark. Da er messen betjent med markedskontakter fra ulike NAV-kontor.  Brukerne kan chatte med oss, melde sin interesse og stille spørsmål. NAV Vestfold og Telemark er delt inn i sør, midt og vest. Vi jobber sammen på tvers av kontorer, og det gjør også at tilgangen på ledige stilinger blir større. Fysisk kontakt skal ikke undervurderes, men vi kan bruke digitale løsninger enda mer, sier hun.
    Digital jobbklubb starter opp til uken. Her får arbeidssøkere individuell oppfølging av veileder og deltar i felles nettsamlinger. Kursleder/veileder er tilgjengelig via chat, telefon eller Teams.
     - Vi har drevet jobbklubb selv, og ser på hvordan vi kan gjøre den enda bedre digital. På den måten kan vi nå mange flere. Vi får en annen arbeidssituasjon og arbeidsmarkedssituasjon framover, men jeg opplever at vi har kommet styrket ut av dette, sier hun.