Audiografforbundets styre 2019-2022

Styret velges for en treårsperiode, består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Bildet fra venstre:

  • Styremedlem Rikke Ekensteen Auestad
  • Styremedlem Lorents Peter Aarsnes
  • Styremedlem Janne Hallset Mykkelbost
  • Leder Håvard Ottemo Paulsen ([email protected])
  • Styremedlem Christina Penne
  • Varamedlem Andreas Tegeman
  • Varamedlem Jorid Løkken
  • (Varamedlem Mathias Hamlet Næss var ikke tilstede)