Styrk fagarbeiderne!

Resolusjon vedtatt av Deltas kongress 2016: Fagarbeidere er grunnpilaren på mange arbeidsplasser, og utfører varierte arbeidsoppgaver på en profesjonell måte.

Allikevel er det vanskelig for mange å få jobb til tross for at andelen fagarbeidere minker og arbeidsoppgavene samt behovet øker.

Flere velger høyere utdanning, men arbeidsmarkedet trenger også fagarbeidere. Totalt var det 120.000 personer som søkte høyere utdanning i 2014, noe som var rundt 3000 flere enn året før og er ny rekord(SSB). I følge SSB sine prognoser vil det mangle 197.000 fagarbeidere i 2030.

Delta vil:

  • styrke fagbrevets plass i samfunnet.
  • gjøre det mer attraktivt for unge å søke videregående utdanning med fagbrev.
  • at fagbrevet må få større status i samfunnet.
  • at det må bli lettere for fagarbeidere å utvikle og videreutdanne seg uten å begynne på høyskole eller universitet.
  • at alle fagarbeidere skal ha mulighet for faste og hele stillinger.
  • at det stilles konkrete krav til antall læreplasser i offentlige virksomheter, offentlig eide virksomheter og leverandører av offentlige tjenester.
  • at fagarbeidere får bruke hele sin kompetanse.
  • ha gode muligheter for overganger fra studiespesialisering til yrkesfag i videregående skole.