Ja til faste stillinger

Resolusjon vedtatt av Deltas kongress 2016: Endringene i arbeidsmiljøloven har gitt virksomhetene letter adgang til midlertidige ansettelser.

Regjeringen endret arbeidsmiljøloven med virkning fra 01. juli 2015 slik at virksomhetene får lettere adgang til midlertidige ansettelser.

Endringen ble foretatt til tross for forskning som blant annet viste at:

  • Midlertidig ansatte har høyere forekomst av psykiske plager enn fast ansatte.
  • Midlertidig ansatte vurderer sin allmenne helsetilstand som dårligere enn fast ansatte.
  • Lettere adgang til midlertidige ansettelser ikke gir flere fast ansatte.
  • Midlertidig ansettelse benyttes som skjult prøvetid.

Andelen midlertidig ansatte har ifølge FAFO økt fra 7,9 % i 2015 til 8,8% i 2. kvartal 2016. Utviklingen er spesielt bekymringsfull for arbeidstakere som har behov for særlig tilrettelegging for å kunne jobbe. Det er vanskelig å tilrettelegge midlertidige arbeidsplasser.

Delta mener at:

  • Regjeringen må ta forskning på alvor og stramme inn adgangen til midlertidige ansettelser.