Sunnere måltider i barnehagene

Resolusjon vedtatt av Deltas kongress 2016: Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barns kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas matvaner, kosthold og helse. 

Barn tilbringer store deler av dagen i barnehagen. Mat og drikke i barnehagens regi utgjør dermed en betydelig del av barns totale kosthold. Maten har stor betydning for barnas fysiske helse og den kognitive utviklingen.

Selv om familien har hovedansvaret for barnas kosthold, har barnehagen et profesjonelt ansvar for å legge til rette for at barn opplever matglede og matkultur. Barnehagen skal legge til rette for måltider som fremmer god helse, og skal bidra til at barna tilegner seg gode kostvaner og grunnleggende helseforståelse. Barnehagen skal i tillegg bidra til at barna får gode holdninger når det gjelder måltidsrutiner, samhandling og fellesskap.

I dag er det for stor variasjon i landets barnehager. Tilbudet om mat og drikke spriker voldsomt. Bevilgningene er små, det er ingen krav til kostholdskompetanse, og få barnehager har kjøkkenfasiliteter som tilfredsstiller myndighetenes krav. Det blir ofte mer fokus på prisen enn på næringsinnholdet i måltidet.

Mange steder er avhengig av at man har en eller flere ildsjeler. Det kan være positivt når de ansatte tar med seg inspirasjon fra egen hverdag, og bruker det i matlagingen og den pedagogiske delen rundt måltidet. Men når det gjelder kosthold for små barn, skal man vite hva man gjør. Kostholdsarbeidet må ha et mer solid fundament enn at barnehagen tilfeldigvis har en ansatt som er opptatt av temaet.

Delta mener

  • Riktig og god mat til barnehagebarn er en investering i fremtidens folkehelse. Myndighetene skal stilles større krav til måltidene i barnehagen.
  • Kompetansen om matlaging og ernæring i barnehagen må styrkes.
  • Barnehagen bør tilby et ernæringsriktig måltid om dagen. Tilbudet av mat og drikke bør ha grunnlag i Helsedirektoratets Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.
  • Arbeidet med mat og måltider i barnehagen bør skje i nær forståelse og samarbeid med hjemmene.