Ny teknologi må skape nye arbeidsplasser og nye muligheter

Resolusjon vedtatt av Deltas kongress 2016: Den digitale revolusjonen vil skape store endringer i arbeidslivet. Det gir både utfordringer og store muligheter.

Endringene skjer raskere enn før og har større konsekvenser for samfunnet og for den enkelte. Ny teknologi og digitalisering må brukes til å skape et bedre velferdssamfunn med høyere kvalitet for innbyggerne, for de som mottar tjenestene og for ansatte.

Ny teknologi må utvikle tjenestene, gi rom for mer omsorg, pleie og varme og føre til mindre administrasjon. Ny teknologi må brukes til å skape mer interessante jobber.

Det trengs en nasjonal digital strategi, aktiv digital satsing og et digitalt kompetanseløft på alle nivåer. Utviklingen og forbedringen må skapes innenfra, med reell medbestemmelse og god dialog. Samarbeidet i arbeidslivet må ivaretas.

Tar vi i bruk ny teknologi på kloke måter, gjennom samarbeid, medbestemmelse og utvikling, skaper vi partssamarbeidets fineste øyeblikk. Tjenestene blir bedre. Samfunnet blir bedre. Jobbene blir mer interessante.

Delta vil:

  • Jobbe med teknologien, ikke mot den 
  • Være pådriver for god bruk av ny teknologi
  • Være pådriver for at medarbeidere bidrar i utviklingen av offentlig sektor
  • Samarbeide med arbeidsgiverne for å utvikle arbeidsplassene
  • Øke den digitale kunnskapen og ferdigheter i alle fag og yrker
  • Sikre fleksibilitet og evne til omstilling i utdanningssektoren 
  • Kreve systematiske muligheter for planlagt og kontinuerlig livslang læring
  • Være pådriver for at ny teknologi fører til høyere kvalitet og bedre tjenester
  • Ta vare på interessene til ansatte og de som mottar tjenestene