Delta er fagforeningen for deg som jobber i offentlig tjenesteyting på tvers av yrker, bransjer og arbeidsplasser

Medlemskapet i Delta gir deg trygghet og lønnsomme fordeler. Det er rett og slett lurt å være organisert.

Vi sikrer deg gode avtaler og rabatter! Rabattavtalene gir deg gode tilbud på viktige ordninger og tjenester.

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon i YS.

 

YS-kampanje-helter-midtstilt.jpg

Jobber du ikke i offentlig tjenesteyting?

I så fall finnes det et annet YS-forbund som passer for deg! Som medlem av et YS-forbund har du en sterk tillitsvalgt i ryggen, rettferdig lønn og en trygg arbeidsplass. YS-tillitsvalgte - våre helter!

 

Video

​​​​​​​Alle har rett til en trygg og god arbeidshverdag.

Å være fagorganisert er ekstra viktig når arbeidslivet er usikkert. Som YS-medlem står du aldri alene. YS og YS-forbundene jobber for dine interesser. Vi forhandler lønn, arbeidstid og ferie på dine vegne.

 

Fordeler som Delta-medlem

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}