Lønn og avtaler for Virke - HUK-området (Helse, utdanning, kultur og frivillighet), kinoer og boligbyggelag

Delta/YS ivaretar medlemmenes lønns - og arbeidsvilkår gjennom blant annet årlige lønnsforhandlinger med Virke.

Delta organiserer ansatte i virksomheter innenfor sykehusvirksomhet, virksomheter innenfor helse og sosialsektoren, barnehager, utdanning, museumsvirksomhet og høyskoler og organisasjoner (HUK-området) som er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Delta har også medlemmer ansatt ved kinoer og boligbyggelag (tidligere tilknyttet SAMFO) som er medlem i Virke.

Virksomhetene i HUK-området er  i større eller mindre grad finansiert av det offentlige. En hovedmålsetting for Delta er at medlemmene i dette området skal ha lønns- og arbeidsvilkår som er på linje med offentlig sektor.

Avtaler for HUK-området

Hovedavtale for Virke og YS

Hovedavtalen har bl.a. bestemmelser om medbestemmelse og rettigheter og plikter for de tillitsvalgte. I tillegg til denne gjelder et "Tillegg til hovedavtalen," som ligger bakerst i de enkelte overenskomstene.

HUK-overenskomstene

Avtaleverket er organisert i sju overenskomstområder. Overenskomstene ligner avtaleverket i offentlig sektor.

Nye overenskomster for 2020-2022 er forhandlet ferdig og vil bli lastet opp her så fort de er renskrevet og klare.

Lønnsoppgjør for HUK 2022

Forhandlingsstart: 21. juni
Frist: 23. juni

Tariffoppgjøret for HUK 2021

HUK-Virke-området

Ferdigforhandlet 14. oktober:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehage
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for virksomheter § 27

Last ned protokoll (pdf)

Les også: Oppgjøret i kortform (nettartikkel på delta.no)

Last ned:

Ferdigforhandlet 15. september:

Last ned protokoll (pdf)

Les også: Oppgjøret i kortform (nettartikkel på delta.no)

Last ned:

Ferdigforhandlet 21. juni:

  • Landsoverenskomst for Høyskoler og undervisning
  • Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner
  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 26

Last ned protokoll (pdf)

Les også: Oppgjøret i kortform (nettartikkel på delta.no)

Last ned:

Tariffoppgjøret for HUK 2020

Forhandlingene ble gjennomført 30. november og 1. desember.

Last ned protokoll her (pdf). 

Les også: Oppgjøret i kortform (nettartikkel på delta.no)

Tariffoppgjøret for HUK 2019

Lokale forhandlinger 2018

Her kan du laste ned kravskjema til lokale forhandlinger for de overenskomster der det skal være lokale forhandlinger i høst. Det er kun avsatt midler til lokale forhandlinger på de overenskomster som «korresponderer med» staten. 

Forhandlingene sluttføres innen 31. oktober  2018. Frist for innsendelse av kravskjema til Delta lokalt kan variere.

Avtaler og minstelønn for ansatte ved kinoer (Kinoavtalen)

Hovedavtale

Hovedavtalen har bl.a. bestemmelser om medbestemmelse og rettigheter og plikter for de tillitsvalgte. 

Kinoavtalen

Delta har inngått overenskomst med Virke som gjelder for ansatte ved kinoer.

Tariffoppgjøret 2021 - Kinoavtalen

Lønnsoppgjøret ble gjennomført 13.-14. april

Her kan du laste ned protokollen (pdf)

LES OGSÅ: Enighet mellom YS og Virke i årets lønnsoppgjør

Tariffoppgjøret 2020 - Kinoavtalen

Lønnsoppgjøret ble gjennomført 12. november.

Her kan du laste ned protokollen (pdf)

LES OGSÅ: Resultatet i kortform (delta.no)

Tariffoppgjøret for kinoansatte 2019

Tariffoppgjøret 2021 - Boligbyggelag

Usikker på hvilken avtale som gjelder for deg?

Arkiv - tidligere lønsoppgjør