Tariff 2022: Sosiale bestemmelser/fellesbestemmelser

Tariff 2022: Sosiale bestemmelser/fellesbestemmelser
Foto: Shutterstock

Tariffavtalene inneholder også bestemmelser om lønn ved sykdom, permisjoner, feriebestemmelser og forsikringsordninger. Dette kalles sosiale bestemmelser eller fellesbestemmelser.

Disse bestemmelsene utgjør et sikkerhetsnett i arbeidslivet og er svært viktige for den enkelte ansatte. Det å ha rett til sykelønn, forsikringer og permisjoner har stor betydning for den enkeltes trygghet. De aller fleste kommer i løpet av et langt arbeidsliv i en situasjon eller en livsfase der nettopp slike rettigheter er helt vesentlig. De ulike tariffavtalene har ulike sosiale bestemmelser. I avtaler i offentlig sektor er det for eksempel vanlig at arbeidsgiver forskutterer lønn under sykdom og ved svangerskapspermisjon. Dette gjør at man som arbeidstaker sikres full feriepengeopptjening ved sykdom og permisjon, i motsetning til om man må få ytelsen fra NAV.

LAST NED: Tariff 2022-2024 debatthefte (pdf)
 
All forskning viser at det er helsefremmende å delta i arbeidslivet. Det å benytte arbeidsevnen til dem som har svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet eller står i fare for å falle ut av arbeid fordi de har behov for tilrettelegging vil kunne bidra til økt folkehelse. Det sosiale sikkerhetsnettet i tariffavtalene er spesielt viktig for disse gruppene.

Spørsmål

> Bør det fremmes krav om forbedringer i tariffavtalens sosiale bestemmelser eller fellesbestemmelser? Eventuelt hvilke?