Tariff 2022: Bakgrunn

Lizzie Ruud Thorkildsen (leder), Trond Ellefesen (1. nestleder) og Marit
Solheim (2. nestleder) håper på mange innspill til Deltas tariffpolitikk.
Lizzie Ruud Thorkildsen (leder), Trond Ellefesen (1. nestleder) og Marit Solheim (2. nestleder) håper på mange innspill til Deltas tariffpolitikk. Foto: Nadia Frantsen

En av Deltas viktigste oppgaver er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør, og det er forventet at mange viktige spørsmål vil komme opp. Lønn og pensjon er som alltid aktuelt, og vi må møte et arbeidsliv i stadig endring.

Den økonomiske situasjonen i Norge vil påvirke tariffoppgjørene. Norsk økonomi preges fremdeles av usikkerhet i kjølvannet av pandemien, men etter en periode sterkt preget av pandemiens konsekvenser ser vi nå god vekst i Norge. Det er forventet at økonomien ved slutten av 2021 vil være tilbake på samme nivå som før virusutbruddet i februar 2020. De økonomiske utsiktene for neste avtaleperiode ser per i dag ut til å være gode. De fleste tror på lav prisvekst, og sammen med en styrket konkurranseevne overfor utlandet bør det gi rom for en merkbar reallønnsvekst både i 2022 og i 2023.

LAST NED: Tariff 2022-2024 debatthefte (pdf)

Perspektivmeldingen viser at behovet for arbeidskraft innen pleie- og omsorgssektoren vil øke i årene som kommer. Gode lønns- og arbeidsvilkår er viktige i kampen om riktig kompetanse, og tariffoppgjøret er et sentralt verktøy. I dag verdsettes arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn, selv om krav til kompetanse, erfaring og ansvar er sammenlignbare.
Lavere lønn betyr også mindre i pensjon. I tillegg er det dessverre slik at pensjonsordningen innenfor enkelte tariffområder der kvinner er overrepresentert ofte bare tilfredsstiller lovens minimumsordning på 2 prosent. 

Delta har akkurat rundet 90 000 medlemmer og vokser. Vi organiserer bredt, både innenfor privat og offentlig sektor, og både ledere og de som utfører tjenestene er medlemmer hos oss. Deltas medlemmer er både er generalister og spesialister. Vi har medlemmer med universitets- og høyskoleutdanning og vi har medlemmer med fagutdanning eller realkompetanse.

Debattheftet er grunnlaget for tariffdebatten på høstens tillitsvalgtsamlinger i Delta. Formålet er at medlemmene gjennom sine tillitsvalgte skal gi hovedstyret råd om hva Delta bør prioritere i den kommende tariffperioden.
Delta er opptatt av å ivareta alle medlemmer uavhengig av hvor de jobber, og debattheftet er utarbeidet slik at medlemmene kan komme med innspill til tariffpolitikken på sitt område.