Tariff 2022 - debatthefte: Gi dine innspill til neste års lønnsoppgjør

Tariffoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør, og partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtalene. Hva er viktigst for deg? Nå kan du være med å forme Deltas tariffpolitikk.

Delta vil ha innspill fra tillitsvalgte og medlemmer om tariffpolitikken. I dette debattheftet løfter vi frem flere av de viktigste temaene i forkant av hovedoppgjøret som vi ønsker innspill på.

> LAST NED: Tariff 2022-2024 debatthefte (pdf)

Slik kan du som tillitsvalgt og medlem gi innspill til Deltas tariffpolitikk.

  1. Last ned eller les debattheftet her på delta.no
  2. Ta initiativ til eller delta på medlemsmøter om tema Tariff 2022
  3. Diskutér lønns- og arbeidsvilkår på ulike arenaer

Medlemmer gir innspill til sine tillitsvalgte, som tar disse videre til høstens tariffspesifikke samlinger.  
Har du ikke tillitsvalgt? Da kan du sende inn dine innspill direkte til ditt regionkontor.

Teksten fortsetter under bildet

Delta_gruppe_des2020_04_bakgrunn-1600px.jpg
Vil ha innspill fra deg. Deltas politiske ledelse med Trond Ellefsen (1. nestleder), Lizzie Ruud Thorkildsen (forbundsleder) og Marit Solheim (2. nestleder) vil ha hele organisasjonen med på å utforme tariffpolitikken for perioden 2022-2024. (Foto: Nadia Frantzen)

Tariff 2022 er tema på høstens nettverkssamlinger og på Deltas representantskapsmøte 24.- 25. november 2021. Innspillene fra medlemmene vil være et viktig grunnlag for diskusjonene på disse arenaene, og når Deltas representantskap vedtar tariffpolitiske retningslinjer for 2022.

- Trenger råd fra medlemmer og tillitsvalgte

Delta er opptatt av å få råd og innspill fra medlemmene når det gjelder utvikling av tariffpolitikken.

- Lanseringen av debatthefte markerer starten på prosessen med utforming av tariffkrav for kommende tariffperiode 2022-2024. Det er viktig at flest mulig får sjansen til å komme med innspill og forslag til prioriteringer i tariffoppgjøret, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Hun oppfordrer alle tillitsvalgte til å skape arenaer for tariffdebatt blant sine medlemmer.

Dette er temaene i debattheftet

Debattheftet er bygget opp med seks hovedkapitler, samt en generell bakgrunn. Nytt denne gangen er temaet «det grønne skiftet».

Du kan lese alt her på delta.no.