Enighet om å videreføre sosiale bestemmelser i sykehusene

Arbeidstakersiden med felles krav til sosiale bestemmelser i sykehusene. Fr v Hanne Gillebo-Blom, Legeforeningen, Sissel Hallem, LO Stat, Birgitte Hellerud, SAN, Lars Petter Eriksen, NSF, Rikke C Ringsrød, Spekter og Lizzie Ruud Thorkildsen, Ys Spekter/Delta.
Arbeidstakersiden med felles krav til sosiale bestemmelser i sykehusene. Fr v Hanne Gillebo-Blom, Legeforeningen, Sissel Hallem, LO Stat, Birgitte Hellerud, SAN, Lars Petter Eriksen, NSF, Rikke C Ringsrød, Spekter og Lizzie Ruud Thorkildsen, Ys Spekter/Delta. Foto: Siv Bjelland

YS Spekter og Spekter er enige om å videreføre de sosiale bestemmelsene (A1) for ansatte i sykehus og øvrige helseforetak i område 10, 11 og 13 .

– Jeg er i hovedsak fornøyd, men det er underlig at Spekter ikke ytterligere ønsker å styrke bestemmelsene for seniorer som ønsker å bli værende i arbeidslivet.

– Delta fremmet krav om bedre bestemmelser for seniorer. Dette kunne vært et viktig bidrag for å mobilisere flere eldre arbeidstakere og sikre tilstrekkelig kompetanse i sykehusene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter og leder i Delta.

Aktuelle dokumenter

NB! Merk at det er den gjeldende A1-overenskomsten som er forlenget.  Dokumentet under omfatter både A, A1 og A2

Resultatet i de innledende A-forhandlingene kan du lese mer om her: Lønnsoppgjøret i Spekter 2022: Enighet i første runde

Det er ennå ikke avtalt tidspunkt for årets A2-forhandlinger.