Spekter - område 10 Helseforetak: B-delsoverenskomster 2016-2018

Her har vi samlet alle B-delsoverenskomster for Spekter - område 10 Helseforetak samt overenskomsten for Lovisenberg sykehus. Siden er kun tilgjengelig for tillitsvalgte i Delta.

Overenskomstenes gyldighet

B-overenskomstene ble ikke reforhandlet i 2018, og gjelder derfor videre for perioden 2018-2020.