Lønn og avtaler i virksomheter i SAMFO - arbeidsgiverforening for samvirkeforetak

SAMFO er arbeidsgiverforeningen for samvirkeforetak, for eksempel boligsamvirkene. Delta-medlemmer som arbeider i boligsamvirkene omfattes av tariffavtalen med SAMFO. SAMFO er nedlagt fra 1. februar 2020. Medlemsbedriftene har meldt seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Tariffavtalen gjelder inntil videre.

Delta vil ivareta medlemmenes lønns - og arbeidsvilkår også etter overgangen til Virke. Delta vil kreve at det inngås en overenskomst for boligsamvirkene med Virke.

I disse forhandlingene avtales det hvor store de sentrale lønnstilleggene skal bli og hvordan andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom o.s.v., skal være fremover. Utgangspunktet for forhandlingene er at ingen skal tape på overgangen.

Det er inngått protokoll med Virke hvor overenskomsten 2018-2020 gjøres gjeldende som tariffavtale mellom Virke og Delta / YS i påvente av tarifforhandlingene: 

  • Lønnsoppgjørene er utsatt til høsten.
  • Partene kommer tilbake til dato for oppstart av forhandlingene, men tar sikte på at det skjer når forhandlingene om frontfaget er ferdig.
  • Forhandlingstart for frontfaget er foreløpig satt til 3. august.

Tariff 2017

{{article.preface}}