Delta varsler streikeuttak i Oslo kommune

Delta meldte i dag plassfratredelse for 39 medlemmer. Det kan bli streik i Oslo kommune fra 27. mai. (arkivfoto)
Delta meldte i dag plassfratredelse for 39 medlemmer. Det kan bli streik i Oslo kommune fra 27. mai. (arkivfoto)

Hvis YS-Kommune Oslo og Oslo kommune ikke blir enige innen meklingsfristen vil Delta gå ut i streik fra 27. mai.

Delta meldte i dag plassfratredelse for 37 medlemmer. Medlemmene er primært tilknyttet Utdanningsetaten og Bystyrets sekretariat.

Alle medlemmer i Delta som kan bli tatt ut i en eventuell streik kontaktes direkte.

Les også: Konfliktberedskap 2021: Koronavett i forbindelse med eventuell streik

I tillegg sendte YS-K Oslo plassfratredelse for øvrige medlemmer i YS-K Oslo. I alt tas det ut 53 medlemmer fra forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet, ved en eventuell streik.

Kjøpekraften til medlemmene må sikres

Delta krever at kjøpekraften sikres.

Meklingen starter 25. mai, og fristen for å bli enige 26. mai kl 24.00. Hvis partene ikke blir enige går Delta ut i streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai.

Meklingen foregår parallelt med meklingen i staten og KS.

Forberedt på tøff mekling

- Vi er forberedt på en tøff mekling. Offentlig sektor har stått i front for bekjempelsen av pandemien.  Det har vært et spesielt krevende år for medlemmene i Oslo kommune. Oslo har vært episenteret for smitten, samtidig som det har vært svært strenge smitteverntiltak over lengre tid. At våre medlemmer skal komme ut med svekket kjøpekraft er uakseptabelt, sier leder for Delta Oslo og forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Les også: Brudd i lønnsoppgjøret i Oslo kommune