Avtaler med Norsk Musikkråd

Delta ivaretar medlemmene lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med Norsk Musikkråd.

Norsk Musikkråd er en interesseorganisajson for 33 ulike musikkorganisasjoner.

Avtalene regulerer lønns- og arbeidsvilkårene  for Deltas medlemmer som er ansatt i en virksomhet som er organisert i Norsk Musikkråd.

I de årlige forhandlingene avtales det hvor store de sentrale lønnstilleggene skal bli og hvordan andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom o.s.v., skal være fremover.

Avtaler

{{article.preface}}