Enighet i lønnsoppgjøret for Redningsselskapet

Delta og NHO Sjøfart ble onsdag enige i forhandlingene for Deltas medlemmer i Redningsselskapet. Fra venstre John-Are Haatuft, Redningsselskapet, Vidar Bondø, Geir Antonsen, Trond Johansen og Sveinung Berger i Delta.
Delta og NHO Sjøfart ble onsdag enige i forhandlingene for Deltas medlemmer i Redningsselskapet. Fra venstre John-Are Haatuft, Redningsselskapet, Vidar Bondø, Geir Antonsen, Trond Johansen og Sveinung Berger i Delta.

Delta og NHO Sjøfart er enige om at alle skal få lønnsøkning på 2,37 prosent. Nå blir det lokale forhandlinger om endringer i lokale tillegg og avtaler.

Delta og NHO Sjøfart ble på kvelden onsdag 4. mai enige om oppgjøret for sjøansatte i Redningsselskapet.

– Vi fornøyd er med resultatet fra de sentrale forhandlingene, men resultatet av de lokale forhandlingene er avgjørende for om Delta kan si seg fornøyd med oppgjøret, sier Geir Antonsen fra Utrykningsfartøyenes forening. Han ledet forhandlingene sammen med Sveinung Berger fra Deltas arbeidslivsavdeling.

Sentralt tillegg og grunnhyresatser

Alle skal få lønnsøkning på 2,37 prosent sentralt, og grunnhyresatsene i overenskomsten skal reguleres opp til de lokale satsene etter årets lønnstillegg. 

Det betyr at det er de grunnhyresatsene som faktisk gjelder i RS per 1. april 2022 som blir stående i overenskomstene, og ikke satser for ferge  og lokalfart.

Det skal 11. og 12. mai forhandles videre lokalt om endringer i lokale tillegg og avtaler.

Godtgjørelse for kursdeltakelse

Delta hadde krav i forhandlingene om bedre godtgjørelse ved deltakelse i kurs. Dette kravet ble henvist til lokale forhandlinger. Signalet fra arbeidsgiver er at de er villige til å se på forbedringer som våre medlemmer vil merke.

Sammenslåing av overenskomstene

Det skal nedsettes et utvalg mellom Delta og NHO Sjøfart som skal vurdere sammenslåing av de tre overenskomstene. Dette grunnlaget skal være klart til neste tariffrevisjon i 2024. En felles overenskomst hvor arbeids- og lønnsvilkår for alle Deltas medlemmer i RS fremgår, har vært et mål siden vi fikk avtalene på plass.

Ledige stillinger

I overenskomsten for skipsførere og styrmenn er det en bestemmelse om at ledige skipsførerstillinger skal bekjentgjøres for navigatørene, slik at interesserte kan søke. Tilsvarende bestemmelser kommer nå for alle ansattegrupper.

Overtid

Innslagspunkt overtid endres fra 2100-0600 til 2100-0800. Dette inkluderer også overtid for losskysstjeneste.

> Les protokollen (pdf)