Følg lønnsoppgjøret 2018 for ditt avtaleområde:

Lønnsoppgjøret 2018

I 2018 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtaler, overenskomster og hovedavtaler.

Finn din tariffavtale

Er du usikker på hvilken avtale som gjelder for din arbeidsplass? Logg inn, og sjekk på «Min profil».

Du kan også kontakte Delta Direkte på tlf. 02125 eller [email protected]

Pågående og kommende forhandlinger 2018

Sluttførte forhandlinger 2018

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren (KS og Oslo kommune)
De sentrale forhandlingen ble sluttført natt til 1. mai 2018.

> Resultatet av lønnsoppgjøret for kommuneansatte

> Oversikt over lønn og avtaler for kommuneansatte

> Resultatet av lønnsoppgjøret i Oslo kommune

> Oversikt over lønn og avtaler for ansatte i Oslo kommune

Lønnsoppgjøret i Spekter-området (sykehusene m.fl.)
Innledende, sentrale forhandlinger: 10. april (A-delsforhandlinger)
A1- og A2-forhandlinger for område 4 og 10 Helseforetak: A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser)16. april kl. 10.00

Forhandlingsstart: 5. april, kl. 10:00.
Forhandlingsfrist: 30. april kl. 24:00

> Resultatet av lønnsoppgjøret for ansatte i helseforetakene

> Følg med på hva som skjer i Spekter-området

Lønnsoppgjøret for ansatte i statlige virksomheter (tariffområde Staten)

Etter mekling, ble partene 24. mai enige om ny avtale.

> Resultatet av lønnsoppgjøret for ansatte i staten

> Lønn og avtaler for ansatte i statlige virksomheter

Lønnsoppgjøret i NHO (frontfaget)
Etter mekling ble partene enige 8. april 2018.

> Få med deg resultatet i NHO

Lønnsoppgjøret i KS Bedrift

> Resultatet av lønnsoppgjøret for KS Bedrift – konkurranseutsatte bedrifter - 2018

> Resultatet av lønnsoppgjøret for KS Bedrift Energiavtalen

For flere tariffområder, se nettsiden for de ulike tariffområdene

YS om hovedtariffoppgjørene 2018

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}