Følg lønnsoppgjøret for ditt avtaleområde

Lønnsoppgjøret 2017

Lønnsoppgjøret 2017
Foto: NTB scanpix

I 2017 er det mellomoppgjør. Det betyr at partene kun forhandler om lønnstillegg.

Lønnsoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene forhandler om kroner og øre, altså hvor mye medlemmene får i lønnstillegg. Å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene er det aller viktigste vi jobber med.

Finn din tariffavtale

Er du usikker på hvilken avtale som gjelder for din arbeidsplass? Logg inn, og sjekk på "Min profil".

Du kan også kontakte Delta Direkte på tlf 02125 eller [email protected]

De viktigste datoene

Lønnsoppgjøret i NHO (frontfaget)
Kravoverrekkelse i NHO-oppgjøret (frontfaget) 6. mars.
Forhandlingsdatoer: 9.,10.,13. og 14. mars. Eventuell mekling  29. og 30. mars.

Lønnsoppgjøret i  Staten
Forhandlingsstart 30. mars, kl. 10.00.
Forhandlingsfrist 30. april kl. 24.00

Lønnsoppgjøret i kommunesektoren (KS og Oslo kommune)
Forhandlingsstart i KS-området 27. april
Forhandlingsfrist 30. april kl. 24.00

Lønnsoppgjøret i Spekter-området (sykehusene  m fl)
Innledende sentrale forhandlinger: 4. april (A-delsforhandlinger)
A2-forhandlinger for område 4 og 10 Spesialisthelsetjenesten: 2. mai

For flere datoer, se nettsiden for respektive tariffområde

YS om mellomoppgjørene 2017

YS krever at kjøpekraften minst må bevares, men helst forsterkes. Lønnstakerne må få ta del i resultatet av den økte verdiskapingen når veksten nå tar seg langsomt opp igjen, mener YS.

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}