Siste nytt fra lønnsoppgjøret

{{article.displayName}}

> Alle avtaleområder
> Alle nyheter om Tariff 2020

 

Hva skjer i lønnsoppgjøret 2020?

Lønnsoppgjøret for Deltas medlemmer pågår fortsatt. Følg med på hva som skjer i ditt tariffområde.

I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtaler og overenskomster. Det er dermed mer enn lønn det forhandles om.

– Vi har klare krav om reallønnsvekst for våre medlemmer, selv om det er lite penger å forhandle om, sier leder Lizzie Ruud Thorkildsen og nestleder Trond Ellefsen i Delta.

– Våre medlemmer står i fremste rekke i velferdssamfunnet, og koronapandemien har vist hvor viktige disse er for at samfunnet skal fungere. Nå må deres kompetanse verdsettes i lønnsoppgjørene framover. Alle forstår at årets oppgjør blir krevende. Vi er uansett svært godt forberedte for å ivareta medlemmenes interesser, sier Deltas to ledere.

I tillegg til lønn er også kompetanseutvikling, heltid og pensjon temaer Delta tar med seg inn i tariffoppgjøret.

Les også:

Sjekk i oversikten under for viktige datoer i årets lønnsoppgjør, og les mer om hva som skjer i et tariffoppgjør.

Kommende oppgjør

Januar: 

Status i forhandlingene - oversikt per tariffområde

 1. Industrioverenskomsten (frontfaget)

  Oppstart: 3. august
  Frist: 20. august

  BRUDD: Det ble brudd etter bare en drøy time for frontfaget. Nå må partene til Riksmekleren, og har frist til 20. august kl 24.00 på å bli enige. Les mer her.

  ENIGHET ETTER MEKLING: Fredag 21/8 kom partene til enighet etter å ha meklet 22 timer på overtid. Oppgjøret har en ramme på 1,7 prosent.
  Les mer her.

  NHO Luftfart (overenskomst 533)

  Det ble oppnåd enighet ved forhandlingene mellom Delta og NHO 3. november:

  LES MER: Resultatet i de sentrale forhandlingene for ansatte ved lufthavnene i Haugesund og på Stord er klart

  NHO - Ambulanseavtalen (avtale 325)

  Det ble oppnådd enighet i forhandlingene 10. november.


  NHO - Private rehabiliteringsbedrifter og Blindeforbundet (avtale 536)

  Oppstart:10. november
  Brudd i forhandlingene- oppgjøret til mekling

  Mekling: 9. januar -21:
  Brudd i meklingen - streik i NHO-område 536

  21. januar -21:
  Delta varsler streik ved bo- og habiliteringsvirksomhet i Trøndelag 

  26. januar-21:
  Nå er Delta i streik! 

 2. Innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger)

  Oppstart: 25. august
  Frist: 26. august 
  Resultat: Lønnsoppgjøret i Spekter-virksomhetene 2020: Enighet om generelt tillegg og kompetansesatsing

  B-delsforhandlinger

  Område 1-9 og 12
  Frist: 23. september

  Område 2 – Norges Bank:
  Frist: 30. september

  Område 10 - helseforetak med sykehusdrift og område 13 - sykehus med driftsavtale: 

  • Se egen oversikt under
 3. Innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger)

  Oppstart: 25. august
  Frist: 26. august 
  Resultat: Lønnsoppgjøret i Spekter-virksomhetene 2020: Enighet om generelt tillegg og kompetansesatsing

  Videre forhandlinger

  A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser inkl. pensjon): 
  23. september: Enighet om sosiale bestemmelser

  A2-forhandlinger (lønn): 26. oktober

  B-delsforhandlinger
  Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger (B-delsforhandlinger) i 2020. 

 4. Oppstart: 3. september
  Frist: 15. september

  ENIGHET ETTER FORHANDLINGER: Reallønnsvekst for kommuneansatte, gjennomslag for viktige krav om kompetanse, økt satsing på heltid. Les mer om resultatet her

 5. Oppstart: 1. september
  Frist: 15. september 

  Oppstart: Delta krever reallønnsvekst og fokus på kometanseheving

  Last ned

  Resultat

  Oppgjøret endte i brudd 14. september: - Svært skuffende at staten ikke unner sine ansatte noen form for lønnstillegg

  Mekling

  Partene startet meklingen 23. september. Meklingsfrist er 14. oktober klokken 24.00.

  LES OGSÅ: Meklingen i gang: - Spent på om arbeidsgiver kommer med noe nytt

  RESULTAT AV MEKLINGEN: Enighet etter mekling på overtid: Medlemmene i staten er sikret reallønnsvekst

 6. Oppstart: 3. september
  Frist: 15. september

  Oppgjøret endte i brudd 15. september: Brudd i tariffoppgjøret i Oslo kommune

  9. oktober: Delta varsler streikeuttak i Oslo kommune

  Meklingsfrist 14. september kl 24:

  Godt meklingsresultat i Oslo kommune - ingen streik

 7. Oppstart: Uke 44 (26-30/10)

  30. oktober: Pause i forhandlingene mellom Delta og KA

  10. 11 desember: Partene som gikk i brudd møtes hos Riksmekleren  Alle forbundene som ikke er i brudd, deriblant Delta, har tatt pause.

  15. januar: Løsning i kirkeoppgjøret

  21. januar: Enighet om ny hovedtariffavtale for kirkelige organisasjoner

   

 8. Oppstart: 30. november
  Frist: 1. desember

 9. Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen)

  Oppstart: 22. september
  Frist: 23. september

  Etter krevende forhandlinger om hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter, endte forhandlingene med forlengelse av eksisterende avtale i to år. Les mer om resultatet av forhandlingene.

  Energiavtale 1& 2

  Oppstart: 6. oktober
  Frist: 7. oktober

  > Resultat i forhandlingene

Hva skjer i Delta i et lønnsoppgjør?

Delta er part i nærmere 30 sentrale tariffavtaler og skal forhandle for medlemmene i alle disse tariffområdene.

Deltas krav til de sentrale forhandlingene lages av forhandlingsutvalgene for de ulike tariffområdene. Kravene tar utgangspunkt i 

Kravene vedtas som hovedregel i Deltas hovedstyre.

Hvem forhandler og når?

Lønnsoppgjøret starter med sentrale forhandlinger mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i de ulike tariffområdene.

I disse forhandlingene blir det avklart om lønnsoppgjøret skal følges opp med lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. I noen områder forhandles all lønn i sentrale forhandlinger, mens andre steder forhandles det meste av lønna lokalt.

Hvordan foregår forhandlingene?

Forhandlingen starter med at arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden utveksler krav, som regel i form av kravdokumenter. Forhandlingene kan strekke seg over flere dager og uker med utveksling av justerte krav og tilbud. Når forhandlingsdelegasjonene er enige, skjer den endelige godkjenningen i Deltas hovedstyre.

Så snart resultatet er klart, sender Delta ut informasjon til medlemmene som er omfattet av avtalen.

Hva skjer dersom partene ikke blir enige i forhandinger?

Dersom partene ikke blir enig i forhandlingene innen fristen, brytes forhandlingene, og lønnsoppgjøret går til mekling. Det betyr at Riksmekleren skal forsøke å finne en løsning som partene kan akseptere.

Nysgjerrig på riksmekler Mats Ruland? Hør vår podcast her: 

Finn din tariffavtale

Er du usikker på hvilken avtale som gjelder for din arbeidsplass?