Lønnsoppgjøret i Samfunnsbedriftene (KS Bedrift) er i gang

Petter Sommervold (YTF), forhandlingsleder Simen Bjerke (Delta) og Bjørn Are Sæther (Parat) forhandler på vegne av Deltas medlemmer som har tariffavtale i Samfunnsbedriftene.
Petter Sommervold (YTF), forhandlingsleder Simen Bjerke (Delta) og Bjørn Are Sæther (Parat) forhandler på vegne av Deltas medlemmer som har tariffavtale i Samfunnsbedriftene. Foto: Gunhild Lervåg

Tirsdag startet lønnsoppgjøret for medlemmer som følger hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Deltas hovedkrav er reallønnsvekst og styrket rett til lønnet utdanning.

– Vårt mål er å sørge for reallønnsvekst for våre medlemmer. I dette oppgjøret er det også viktig å styrke medlemmenes mulighet for kompetanseutvikling, sier Simen Bjerke fra Delta som leder forhandlingene for YS Kommune.

YS Kommune forhandler på vegne av Delta, Parat og YTF.

Frist 23. september

Det er satt av to dager til forhandlingene, med frist onsdag 23. september ved midnatt.

Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) omfatter konkurranseutsatte bedrifter i kommunesektoren.

Energiavtalen I

Energiavtalen I er også en av avtalene med Samfunnsbedriftene og skal forhandles 6-7 oktober.