Lønnsoppgjøret for KS Bedrift Energiavtalen er i havn – slik er resultatet

Monica Deildok har ledet forhandlingene om Energiavtalen for Delta.
Monica Deildok har ledet forhandlingene om Energiavtalen for Delta. Foto: Gunhild Lervåg

Delta har kommet til enighet med KS Bedrift i hovedoppgjøret 2018. Delta fikk gjennomslag for vårt krav om ny stillingsgruppe for fagarbeider med fagskoleutdanning og dermed høyere lønn for gruppen. Alle får et lønnstillegg på 3510 kroner, og minstelønnen heves med fem prosent.

Resultatet ble i hovedtrekk:

> Generelt tillegg til alle på 3510 kroner med virkning fra 1. juli 2018.

> Nye minstelønnssatser: Minstelønn for alle stillingskoder heves med 5 prosent. Virkning fra 1. juli 2018.

Nye minstelønnssatser pr. 1. juli 2018

Last ned oversikt over minstelønnssatsene (pdf)

> Nye stillingskoder: Det innføres to nye stillingskoder, med avlønning 20.000 over minstelønn for fagarbeider:

  • Fagarbeider med krav om fagskoleutdanning
  • Fagarbeider med krav om fagskoleutdanning (særaldersgrense)

> Kompensasjon for vaktbestemmelsene (§§ 5-6.7 og 5.6.8) økes med 15 kroner.

Protokolltilførsel om kompetanseutvikling 

Det er lagt inn følgende protokolltilførsel om kompetanseutvikling:

Digitalisering gir behov for kompetanseutvikling

Digitaliseringen skyter fart, og vi er inne i en rivende teknologisk utvikling.

Arbeidsgiver har et særlig ansvar for å legge til rette for kompetanseutvikling og til å ta initiativet til at de lokale parter utvikler målrettede tiltak for dagens ansatte, slik at de settes i stand til å mestre nye arbeidsoppgaver og arbeidsmåter. Det er også viktig at arbeidstakerne tar ansvar for egen kompetanseutvikling og nyttiggjør seg de nye mulighetene teknologiutviklingen gir.  

Partene i den enkelte virksomhet må også prioritere oppgaven med å kartlegge det fremtidige kompetansebehovet, slik at man kan identifisere kompetansegap og bygge riktig kunnskap i virksomhetene. I denne sammenheng henvises det til § 15.

> Protokoll fra forhandlingene om Energiavtale 1 – 2018