Konfliktberedskap 2021: Koronavett i forbindelse med eventuell streik

Covid-19-pandemien reiser utfordringer ved gjennomføring av streik. Delta har derfor utarbeidet retningslinjer for streik og konflikt. Retningslinjene er basert på helsemyndighetenes anbefalinger.

Arrangementer i Deltas regi må være i tråd med gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene og de lokale myndigheters anbefaling.

Lokal streikeledelse må derfor til enhver tid være oppdatert på gjeldende retningslinjer, og følger disse.

Overordnede retningslinjer for streikende

 1. Hvis du er syk eller har symptomer som kan være forenelige med covid-19, må du holde deg hjemme.
 2. Følg de til enhver tid gjeldende regler for karantene og isolasjon ved nærkontakt med smittet person og etter reise.
 3. Hold minst 1 meter avstand. Dersom du ikke kan holde 1 meters avstand, må du bruke munnbind.
 4. Ha god håndhygiene, vask hender ofte og grundig. Ved alle arrangementer på offentlig sted i regi av Delta skal det være tilgang til håndsprit og munnbind.
 5. Det skal ikke være mer enn 50 personer samlet ved arrangementer på offentlig sted i regi av Delta. Til enhver tid skal det være minst én meters avstand mellom deltakerne på utendørs arrangementer. I forbindelse med slike arrangementer er det egne retningslinjer for gjennomføring som må følges. Se egen side om råd til arrangementer og sosiale sammenkomster på helsenorge.no
 6. Vær oppmerksom på at enkelte kommuner kan ha strenger regler enn det som følger av helsemyndighetenes generelle, nasjonale regler, og at reglene kan bli endret på kort varsel. Antallet personer som kan samles kan altså variere mellom kommunene.
 7. Det skal ved hvert arrangement oppnevnes en smittevernansvarlig som skal påse at smittevernreglene etterfølges.

Gjennomføring av streikevakt

 1. Lokal streikeleder har ansvaret for det lokale streikearbeidet og er også smittevernsansvarlig ved gjennomføring av streikevakt.
 2. Oversikt over hvem som har deltatt på streikevakt skal lagres i 10 dager for eventuell smittesporing.
 3. Streikevester skal ikke byttes på. Det må bestilles nok streikevester slik at alle streikevaktene kan ha egne vester.
 4. Streikevakt må rigges på en måte som gjør det mulig å opprettholde 1-metersregelen. Streikevaktene skal ha munnbind tilgjengelig og ta disse i bruk dersom det ikke er mulig å opprettholde 1-metersregelen.
 5. Det skal være håndsprit tilgjengelig.
 6. Informasjon om bakgrunnen for streiken på plakater/oppslag, det skal ikke deles ut flyers.
 7. Kommuner kan ha egne smittevernregler som er strengere enn helsemyndighetenes generelle, nasjonale regler.
 8. Lokal streikeleder/smittevernsansvarlig er ansvarlig for å sjekke ut at Deltas koronavettregler samsvarer med den enkelte kommunes egne regler, samt eventuelt gjøre tilpasninger til et strengere regelverk der det er nødvendig.

Andre forhold - lokal streikekomite

 1. Streikeleder skal skaffe seg kontaktinformasjon til lokale smittevernsmyndigheter, og vurdere kontakt med disse i forkant av eventuell konflikt.
 2. Møter med lokal streikekomite bør som hovedregel gjennomføres digitalt. Ved alle møter innendørs brukes munnbind.
 3. Oversikt over hvem streikekomité har vært i kontakt med må også utarbeides og lagres i 10 dager.
 4. Innendørs arrangementer skal ikke gjennomføres.
 5. Ta hensyn til tilgjengelig materiale når plan for streikesteder utarbeides.