Hva skjer i lønnsoppgjøret 2021?

Tariffoppgjøret for 2021 er et mellomoppgjør. Det betyr at vi i utgangspunktet kun forhandler om lønnstillegg, ikke andre bestemmelser i tariffavtalen som arbeidstid eller lignende.

Tariffkalender 2021

tariff-2021-web.jpg

Tariffkalenderen blir oppdatert fortløpende. For detaljer om ditt tariffområde, se de ulike nettsidene for tariffområdene.

Aktuelle forhandlingsdatoer framover: 

Spekter område 10 (helseforetak): Avsluttende sentrale forhandlinger (fase 3-forhandlinger) 8. november.

KS (kommunene unntatt Oslo)

Forhandlingsstart: 21. april
Frist: 30. april kl 24.00
Brudd 30. april  Oppgjøret til mekling
Enighet i mekling 27. mai: Slik ble resultatet i lønnsoppgjøret

Spekter

Innledende sentrale A-forhandlinger

De innledende A-forhandlingene er sentrale forhandlinger om sentrale avtalebestemmelser (del A), generelle tillegg og sentrale føringer samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene. De omfatter i liten grad ansatte i helseforetak og sykehus (område 10, 11 og 13)

Forhandlingsdato: 14. april
Enighet 14. april: Enighet om kronetillegg i første runde

A2- og lokale B-delsforhandlinger for område 10, 11 og 13 - Helseforetak og sykehus med driftsavtale:

A2-forhandlingene er sentrale forhandlinger om lønnstillegg. Når det er hovedtariffoppgjør gjennomføres også sentrale forhandlinger om sosiale bestemmelser inkl. pensjon. 

A2-forhandlinger: Forhandlingene starter 24. juni.
Enighet 25. juni: Enighet i A2-forhandlingene for Deltas medlemmer i sykehusene

B-delsforhandlinger: Frister avtales i A2-forhandlingene

Avsluttende sentrale forhandlinger (fase 3): 8. november.

B-delsforhandlinger område 1-9 og 12

B-delsforhandlinger er lokale virksomhetsvise forhandlinger, som lukkes endelig i en avsluttende sentral forhandling. 

Frister: Se oversikt frister

Staten

Forhandlingsstart: 26. april
Frist: 30. april kl 24.00 - brudd
Meklingsfrist: 26. mai
Enighet i mekling 27.mai: Enighet etter mekling i staten - slik er resultatet

Oslo kommune

Forhandlingsstart: 23 april
Frist: 30. april kl. 24.00
Brudd 30. april: Oppgjøret til mekling
Enighet i mekling 27. mai: Enighet etter mekling på overtid - her er resultatet for Oslo

Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift)

Forhandlingsstart: 1. juni
Frist: 2. juni kl 24.00
Enighet i forhandlingene (1. juni): Slik ble resultatet for medlemmer som jobber i Samfunnsbedriftene. 

Energiavtale 1 (Samfunnsbedriftene)

Forhandlingsstart: 7. juni
Frist: 7. juni. 
Enighet i forhandlingene: Lønnsoppgjøret for medlemmer tilknyttet Energiavtale 1 er i havn

KA 

KA - Den norske kirken:

Forhandlet: 30. august (utsatt fra 23. juni)

Enighet i forhandlingene: Mellomoppgjøret for ansatte i kirken er i havn

KA - organisasjonsmedlemmer:

Enighet i forhandlingene: Enighet i mellomoppgjøret for kirkelige organisasjoner

Forhandlet: 10. september (etter å ha vært utsatt)

NHO

Frontfaget

Enighet i mekling 14.4: Streik avverget - partene enige i årets lønnsoppgjør mellom YS og NHO

Virke

Enighet 15. september - HUK Spesialistoverenkomsten  Lønnsoppgjøret: Resultatet er klart for landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Enighet 14. april - bl a Tariffavtale for boligbyggelag og Landsoverenskomst for kinoerEnighet mellom YS og Virke i årets lønnsoppgjør 

Virke/HUK - helse, utdanning og kultur

Forhandlingsdato del 1: 21. juni (reservedag 22.juni): Resultatet er klart for tre av overenskomstene i HUK-området

Partene er enige om å fortsette mellomoppgjørsforhandlingene 2021 for de resterende overenskomstene i HUK-området på et senere tidspunkt. Dato foreløpig ikke fastsatt.

PBL

Enighet 11. oktober - PBL-barnehagene: Lønnsoppgjøret 2021: Et godt resultat for Deltas medlemmer i PBL-barnehagene

FUS-barnehagene

Enighet 25. oktober - FUS-barnehagene: Lønnsoppgjøret 2021: Et godt resultat for Deltas medlemmer i FUS-barnehagene

ASVL

Enighet i forhandlinger 8. juni

Norsk Musikkråd

Forhandlingsdato: Ikke avklart

Finn din tariffavtale

Er du usikker på hvilken avtale som gjelder for din arbeidsplass?