Enighet i lønnsforhandlingene mellom Delta og ASVL 2021

Lønnsoppgjøret for ansatte i vekst- og attføringsbedrifter (ASVL) er klart. Alle får et generelt tillegg på 2,25 kroner i timen fra 1. april 2021. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger.

Forhandlingene mellom Delta og ASVL ble gjennomført 8. juni 2021.

Det gis et generelt tillegg på 2,25 kroner per time. Tillegget gis med virkning fra 1. april i år og er i tråd med det som er gitt i frontfaget.

Lokale forhandlinger

Det skal gjennomføres lokale forhandlinger og avtales lokale lønnstillegg på den enkelte bedrift. Forhandlingene skal gjennomføres innen 1. oktober

Lokale forhandlinger skal føres mellom de lokale partene, og de skal være reelle. 

Fra overenskomsten mellom Delta og ASVL, paragraf 4 kan nevnes:

Likelønn

Partene er enige om at kvinner og menn under ellers like forhold skal vurderes likt i forhold til bestemmelsene i overenskomsten, så vel fortjenestemessig som faglig.

Arbeidstakere i foreldrepermisjon

Også arbeidstakere i foreldrepermisjon skal omfattes av de lokale forhandlingene. 

Lurer du på mer om de lokale forhandlingene?