Pensjonistavlønning

Tariffavtalene i stat og kommune og enkelte andre tariffområder har bestemmelser om pensjonistavlønning.

Det er knyttet nærmere vilkår til det å skulle gå på pensjonistvilkår, blant annet må det avtales med arbeidsgiver. Fordelen er at du ikke blir innmeldt i tjenestepensjonsordningen og dermed kan unngå avkorting i pensjonen selv om du jobber ved siden av å motta tjenestepensjon.

Det er litt forskjellige bestemmelser i stat og kommune og for noen yrkesgrupper.

De nærmere vilkårene finner du her: