Pensjonistavlønning

Tariffavtalene i stat, kommune og sykehussektoren, samt enkelte andre tariffområder har bestemmelser om pensjonistavlønning.

Det er knyttet nærmere vilkår til det å skulle gå på pensjonistvilkår og satsene reguleres jevnlig. Pensjonistavlønning må avtales med arbeidsgiver for den enkelte. Fordelen er at du ikke blir innmeldt i tjenestepensjonsordningen og dermed kan unngå avkorting i pensjonen selv om du jobber ved siden av å motta tjenestepensjon.

Det er litt forskjellige bestemmelser i stat og kommune og for noen yrkesgrupper.

De nærmere vilkårene finner du her:

Særskilte bestemmelser under koronapandemien

Det finnes særskilte regler for pensjonister som jobber under koronapandemien. 

Se også: Pensjonert personell i helsesektoren skal ikke tape pensjon