Spørsmål og svar om arbeid i påsken

PÅ JOBB I PÅSKEN? Ikke alle har fri, og ikke alle drar til fjells. Finn ut av hva du har krav på av lønnstillegg og fritid.
PÅ JOBB I PÅSKEN? Ikke alle har fri, og ikke alle drar til fjells. Finn ut av hva du har krav på av lønnstillegg og fritid. Foto: Colourbox

Kan du bli innkalt for å jobbe ekstra i påsken? Hvor mye ekstra får du for å jobbe i påsken? Hvor mange feriedager må du bruke hvis du vil ha lang ferie i forbindelse med påsken? Her får du svarene.

Hvem har fri og hvem må jobbe i påsken?

Arbeidstakere med "vanlig" arbeidstid har normalt fri alle søn- og helge- og høytidsdager. For dem betyr påsken dermed ekstra fridager.

Turnusarbeidere må derimot ofte jobbe mens andre har fri.

Arbeidsmiljøloven har imidlertid bestemmelser som gjør at du  ikke må jobbe alle fridagene. Når du jobber turnus har du også krav på lønnstillegg søn- og helge- og høytidsdager. 

Lovens hovedregel er at når du har jobbet på en rød dag, skal du ha arbeidsfri den følgende røde dagen. Deretter kan neste «røde dag» være arbeidsdag igjen. Ofte formuleres dette som at man skal ha annenhver røde dag fri.

Lønnstillegg for turnusarbeidere i påsken

De som jobber på helligdager eller såkalte «røde dager», skal ha ekstra tillegg i lønnen. Hvor stort tillegg du skal ha og når på døgnet tilleggene trer i kraft, kommer an på hvem som er arbeidsgiveren din og hvilken tariffavtale eller overenskomst som gjelder for deg.

Får jeg helligdagstillegg for å jobbe på palmesøndag?

Nei, det får du ikke. Palmesøndag (søndagen før påskehelgen) regnes som en vanlig søndag, og utløser lør- og søndagstillegg, men ikke helge- og høytidstillegg.

Halv arbeidsdag onsdag før skjærtorsdag? 

Ansatte i kommunene eller ved helseforetakene som er dagarbeidere, har normalt fri onsdag før skjærtorsdag fra kl. 12, uten trekk i lønn.

I Oslo kommune er arbeidstiden denne onsdagen 6 timer. Her får du ikke rett til fri fra kl. 12.

Kan jeg bli innkalt for å jobbe ekstra i påsken?

Uforutsette ting kan oppstå. Både sykdomsfravær, ulykker eller annet kan føre til at du blir innkalt for å jobbe, eller blir pålagt å jobbe overtid.

Det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvem som i så fall skal pålegges å møte på jobb eller gå lengre vakter. De fleste ledere vil først undersøke om noen kan gjøre dette frivillig.

Hvis det  er spesielle grunner til at du ikke kan jobbe overtid, kan du reservere deg. Det kreves tungtveiende grunner, såkalte «helsemessige eller vektige sosiale grunner», for at reservasjonen skal tas hensyn til.

Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre. 

I praksis er det ofte vanskelig å nekte overtidsarbeid. Det beste er å samarbeide med arbeidsgiver for å finne en løsning som som er så god som mulig for alle parter.

Lang ferie i forbindelse med påsken - hvor mange feriedager må jeg  bruke?

Mange tar ut feriedager for å få en lang  sammenhengende ferie i forbindelse med påsken. Men hvor mange feriedager trenger du å bruke for å ha fri hele påskeuken? 

Noen har opplevd å bli trukket både en og to uker i ferie av arbeidsgiver. 

Søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager er unntatt fra virkedagsbegrepet i loven. Det gjelder selv om disse dagene ellers går inn som arbeidsdager i skift- eller turnusordninger. Det betyr at de ikke skal telles med når antall feriedager beregnes.

Dersom du tar ferie i påskeuken, bruker du fire feriedager. Dette fordi skjærtorsdag og langfredag faller utenfor som feriedager. Mandag, tirsdag, onsdag før skjærtorsdag og påskeaften er virkedager og dermed feriedager.

Hva hvis jeg blir syk i ferien?

Du har krav på å få ferien erstattet senere dersom du blir syk.

Har du spørsmål om arbeidstid eller lønnstillegg i påsken?

Delta Direkte har åpent alle hverdager kl. 08-20 - også i påskeuken. Det betyr at du kan få svar på dine spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår mandag, tirsdag og onsdag kl. 08-20  i påskeuken.