YS Arbeidslivsbarometer

YS Arbeidslivsbarometer

Hvordan har norske arbeidstakere det på jobb? Hvor mye jobber vi? Er vi fornøyd med lønna? Er det bare stress som preger arbeidsdagen?

YS Arbeidslivsbarometer er en årlig analyse, som beskriver tilstanden og utviklingen på fem sentrale områder: 

  • Fagforeningenes legitimitet
  • Oppslutning om kollektiv lønnsdannelse
  • Arbeidsvilkår, stress og mestring
  • Likestilt deltakelse
  • Trygghet og tilknytning i arbeidslivet

YS Arbeidslivsbarometer bygger på analyser av subjektive vurderinger og erfaringer fra norske arbeidstakere, samt dagsaktuell forskning, dokumentasjon og statistikk.YS Arbeidslivsbarometer er finansiert av YS og blir gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Resultatene publiseres i årlige rapporter. Dataene er også tilgjengelige i en interaktiv webportal.

YS Arbeidslivsbarometer - interaktiv tjeneste og årlige rapporter

Den interaktive tjenesten gir tilgang til detaljerte data samlet i en egen webportal. Tjenesten leveres av Norges Samfunnsvitenskaplige Datatjeneste.