Digital registrering av kontingenttrekk

Arbeidsgivere kan selv registrere trukket fagforeningskontingent. Innlogging finner du nederst på denne siden.

Når du bruker trekklisteportalen

  • Logg inn med trekklistenummer og BedriftsID som oppgitt på mottatt trekkfaktura. 
  • Kontingenten inklusive beløpet trukket til OU-fondet skal legges i cellen «Kontingent inkl. OU». Dersom det er trukket kr 535 pluss kr 22 legger du inn kr 557.
  • Alle endringer må lagres før listen godkjennes/sendes. Trykk alltid "Lagre" før "Godkjenn/send".
  • Dersom et medlem ikke er trukket i lønn kan du skrive en kommentar om årsaken og hake av for "stopp".
  • Tab/Shift+Tab benyttes for å flytte mellom felter.
  • For ytterligere informasjon, last ned Brukerveiledning for innrapportering i Deltas trekklisteportal (pdf)

Denne løsningen fases ut - les mer her

Vi har tatt i bruk Winorgs portalløsning "Trekksentralen".  Trekksentralen gjør det enklere for arbeidsgivere å rapportere kontingenttrekk.