Tannhelse: Regjeringen svikter forebyggingen

- Forebygging reduseres til fordel for behandling. Det er uheldig, sier Hilde Aga, leder for Norsk Tannpleierforening.
- Forebygging reduseres til fordel for behandling. Det er uheldig, sier Hilde Aga, leder for Norsk Tannpleierforening.

– Jeg reagerer sterkt på at regjeringen vil flytte tannhelsetjenesten til kommunene. Vi risikerer at personer med tannhelseutfordringer blir taperne, sier Hilde Aga, leder i Norsk Tannpleierforening.

Det var i statsråd fredag 31. mars at regjeringen fremmet forslag om overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret fra fylkeskommunene til kommunene. Norsk Tannpleierforening har tidligere advart mot forslaget.

– Regjeringens forslag om å flytte tannhelsetjenesten til kommunene er et tilbakeslag for den norske tannhelsen. Dette vil gå ut over kvaliteten på tilbudet, mener Aga.

Fra forebygging til behandling

– Tannhelsetjenesten skal være innrettet mot forebygging og mestring av egen helse gjennom involvering av pasienten. Nå går vi fra forebygging til behandling. Det er feil vei. I iveren etter å endre kommunestrukturen velger regjeringen å ikke høre på fagmiljøene, sier Aga.

Aga mener at konsekvensene for sårbare grupper vil bli betydelige. Hun peker på at munnhelse har en vesentlig innvirkning på den generelle helsen og at dette i særlig grad gjelder mennesker i ulike risikosituasjoner.

Fagmiljø i fare

– En tannhelsetjeneste uten tannpleiefaglig kompetanse blir en tjeneste som i mindre grad vil ivareta det helsefremmende og forebyggende arbeidet, påpeker Aga, som er bekymret over at det gode fagmiljøet som er bygget opp over år, nå står i fare.

– Mindre kommuner vil ikke ha råd til å opprettholde det tilbudet som en koordinert og helhetlig tannhelsetjeneste med både spesialister, tannleger og tannpleiere kan gi, sier hun.