Akasia-streiken trappes opp

Streiken startet 5. mai og omfatter blant annet barnehager, økonomi og administrative tjenester og vedlikehold av bygg og gartnerarbeid.
Streiken startet 5. mai og omfatter blant annet barnehager, økonomi og administrative tjenester og vedlikehold av bygg og gartnerarbeid. Foto: Colourbox

Arbeidstakerorganisasjonene varsler nå ytterligere opptrapping av streiken i Akasia. Det foreligger ingen planer om å avvikle streiken og utspillet fra arbeidsgiver inneholdt ingen gode løsninger.

I alt 76 medlemmer i de ulike arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne går ut i konflikt fra mandag morgen 29. mai. Dermed er alle barnehagene i Akasia tatt ut i streik, til sammen 20 barnehager, og 357 medlemmer er i streik.

Splitt og hersk

Brevet fra Spekter, Akasias arbeidsgiverforening, inneholdt ingen forslag til løsning, slik vi ser det, mener forhandlingslederne i de fire fagforbundene. Løsningen som Spekter beskriver som «pragmatisk» og å «imøtekomme fagforeningene på en rekke punkter» er i realiteten en splitt-og-hersk-løsning. Det aksepterer vi ikke. Ordningen vil også være mer komplisert for både ansatte og arbeidsgivere. Hvis Spekter er klar til å snakke om livsvarig pensjon som er like god for kvinner og menn, slik de ansatte i Akasia hadde før, er vi beredt til å møte dem, mener de fire forhandlingslederne.

Positiv til dialog

Arbeidstakerorganisasjonene har svart Spekter i et felles brev der det blant annet heter: «Vi stiller oss positive til videre løsningsorientert dialog langs følgende linjer:
Det etableres tariffavtaler for Akasia med lønnsoppgjør for 2016 og 2017 i forlengelsen av det arbeidet partene allerede har gjort ved hjelp av mekleren, der blant annet sykelønnsbestemmelser og annet gjenstår. Pensjonsspørsmålet løses ved etablering av hybridpensjon i samsvar med kravet med virkning fra 1.1.2018. Privat AFP gjøres gjeldende på vanlig måte.» Dermed vil grunnlaget for rettssakene også falle bort.

Arbeidstakerne opprettholder sitt krav om en pensjonsordning som er lik for kvinner og menn og som varer livet ut.

Spill for galleriet

– Arbeidstakerne forsøkte å rekke ut en hånd til Akasia for å gjøre det mulig for førskolebarna å få en god avslutning på årene i barnehagen, ved å åpne for dispensasjoner. Når Spekter later som de tror at dette er et varsel om at plassfratredelsene nå blir trukket tilbake er det et uverdig spill for galleriet.

– Anne-Kari Bratten i Spekter vet svært godt at det ikke er slik. Å gi en dispensasjon er selvsagt ikke å avslutte en streik. Vi åpner barnehagene for en avslutning hvis arbeidsgiver søker om det. Så langt har de ikke gjort det. Det er bare å søke. Vi innvilger, sier de fire forhandlingslederne.

Ytterligere fem Delta-medlemmer blir tatt ut i streik fra og med mandag 29. mai. Totalt vil det være 21 Delta-medlemmer i streik.