Ord og uttrykk i arbeidslivet: Hva er dette frontfaget?

Frontfag, trepartssamarbeid, riksmekler, særaldersgrenser, oppgaveglidning og mange andre ord og uttrykk. Kjente ord blant partene i arbeidslivet, muligens mindre kjent utenfor. Vi forklarer noen av ordene. Denne uken: Frontfag. 

Både i politisk debatt og i fagbevegelsen brukes det mange begreper som kan fremstå som litt vanskelig tilgjengelige for mange. Delta vil, i løpet av årets tariffoppgjør, prøve å forklare noen av begrepene. Vi gikk ut på gaten og spurte folk om hva de forbinder med ord som blant annet frontfag og riksmekler. 

Frontfaget - de som forhandler først

Denne uken er det sjeføkonom i YS, Helle Stensbak, som forklarer frontfag og frontfagsmodellen. 

‑ Frontfagsmodellen er vår modell for lønnsdannelse. Vi vil ha en jevn fordeling av godene. Vi vil ha en sammenpresset lønnsstruktur. For at alle skal få en god velstandsutvikling så vil vi fordele veksten på alle. Det gjør vi praktisk ved at de som er utsatt for internasjonal konkurranse forhandler først. Rammen for disse forhandlingene skal de andre innrette seg etter. Dette gir den beste fordelingen for flest mennesker, forklarer hun. 

Neste uke: Trepartssamarbeidet.

> Nysgjerrig på flere vansdkelige ord og uttrykk? Se YS' ordlista