Ny korona-avtale for Delta-medlemmer i kommunene

Mange står på i krisen kommunene nå står oppi med nye smittebølger og økt behov for vaksinering.
Mange står på i krisen kommunene nå står oppi med nye smittebølger og økt behov for vaksinering.

Delta har inngått en ny midlertidig avtale for kommunesektoren som skal sikre tilstrekkelig bemanning under koronapandemien.

Avtalen er tredelt og utvider blant annet rammene for overtid og kompensasjon ut april 2022.  

Delta_Lizzie Thorkildsen_2021_01-800px.jpg
Lizzie Ruud Thorkildsen

– Det er viktig å bidra til å sikre forsvarlig bemanning i den krisen kommunene nå står oppi med nye smittebølger og økt behov for vaksinering. Samtidig må vi ta vare på våre medlemmer og sikre at belastningen på dem ikke blir for stor. For oss har det vært viktig at bruk av utvidet overtid skal være frivillig, sier Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen. 

– Våre medlemmer har stått i første linje gjennom hele pandemien. Derfor har vi vært spesielt opptatt av å sikre gode vernebestemmelser og en kompensasjon som står best mulig i forhold til den belastningen det er å jobbe ekstra, sier Thorkildsen.   

Det må inngås lokal avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt i hver enkelt kommune og fylkeskommune for at avtalen skal kunne tas i bruk.  

300 prosent for å jobbe julaften 

Dette er de økte satsene for overtid og merarbeid i avtalen:  

  • For overtid ut over full stilling erstattes overtidstilleggene med et tillegg på 200 prosent.  
  • For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften samt etter kl. 12.00 på jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, er tillegget 300 prosent. 
  • Deltidsansatte: For arbeid utover avtalt arbeidstid som overstiger en samlet arbeidstid på 20 timer per uke, betales tilsvarende satser som for overtid. 

Forutsetter frivillighet 

Avtalen forutsetter at det skal være frivillig å ta på seg merarbeid og jobbe overtid ut over de vanlige rammene som arbeidsgiver kan pålegge.  

Avtalen forutsetter også at ledere og tillitsvalgte skal ha gode og åpne prosesser knyttet til bruk av avtalen, og sammen finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.  

Det er lagt inn vernebestemmelser i forhold til total arbeidsmengde, overtidstimer, hviletider og pauser. I tillegg skal partene lokalt evaluere bruken av avtalen.  

Undervisningspersonell og ledere

Avtalen omfatter også:  

  • En avtale om ekstra kompensasjon for undervisningspersonell som har fått økt arbeidsbelastning  

  • En avtale om ekstra fridager/eventuelt kompensasjon for ledere som er unntatt overtidsbestemmelsene  

Gjelder ut april

Avtalen gjelder fra 20. desember 2021 til og med 30. april 2022.   

Les avtalen (pdf)

Spørsmål og svar om avtalen