Med Trøndelagsmodellen får flere unge utdanning og varig arbeid gjennom Nav

Seniorrådgiver i Nav Trøndelag, Aamund Nysæther. Foto: Johan Arnt Nesgård
Seniorrådgiver i Nav Trøndelag, Aamund Nysæther. Foto: Johan Arnt Nesgård

Pilotprosjektet i regi av Nav Trøndelag ga unge som hadde falt utenfor arbeidslivet en ny sjanse. Resultatene vekker oppsikt og neste år får 500 nye prøve seg.

Nav har i en årrekke vært opptatt av å få unge ledige raskest mulig ut i arbeid. Nav har erfart at det også har ført til at unge har kommet raskt tilbake til Nav. 

Pilotprosjektet som kalles Trøndelagsmodellen er et nybrottsarbeid i NAV. Nå vil flere andre Nav-regioner prøve det samme. Deltakerne i pilotprosjektet er kandidater med ulik bakgrunn, men alle er vurdert til å være i stand til å gå et videregående løp.

Seniorrådgiver Aamund Nyæther i Nav Trøndelag er i et innsatsteam som jobber med dette, og er en av pådriverne som har jobbet med pilotprosjektet som startet i oktober 2020.

- Dette representerer et paradigmeskifte i Nav.

Ny framgangsmåte for Nav 

Med Trøndelagsmodellen har Nav internt gått fram på en ny måte. Vanligvis er framgangsmåten en til en, der Nav gir individuell hjelp til den enkelte.

- Her filtrerer vi hele målgruppen, unge mellom 20-35 år uten arbeid, og inviterer alle i en bedriftsregion til kick-off. Interesserte møter opp, og så kobles de sammen med representanter for bedriftene.

For bransjer som mangler arbeidskraft

På kick-off samles bedrifter i bransjer som mangler kvalifisert arbeidskraft. Nav Trøndelag har delt fylket inn i markedsregioner, med et kick off-arrangement for hver region. 

- Det varierer hva ulike regioner trenger av arbeidskraft.

Trøndelagsmodellen utgjør stort system som vil omfatte 500 ungdommer i 2022.

Modellen skal ikke fortrenge ordinære lærlinger i videregående skole, og derfor satses det spesifikt på å kvalifisere ungdom til bransjer der det er for liten rekruttering.

- Vi skal ikke fortrenge de som kommer ut av videregående. Tiltaket er veldig målrettet.

Til piloten som nå er gjennomført ble 500 ungdommer invitert til kick off. 95 takket ja, 30 ble valgt av bedrifter.

- De 30 som er valgt har stor spennvidde i bakgrunnen sin, fra å ha kommet ut av langvarige rushistorier til å ha valgt feil på videregående.

Skoleklasser settes opp etter bransjer

Modellen tilbyr en skoleplass og praksis i bedrift kombinert slik at man uansett skolebakgrunn kan delta i prosjektet å nå frem til et fagbrev.

Trøndelag fylkeskommune har hånd om all skolegangen og påser at de faglige målene i læreplanene oppfylles slik at alle kandidatene får et fullverdig fagbrev.

- Fylkeskommunen er tungt inne og setter opp undervisning etter behov, sier han.

Ettersom kandidatene har ulike skolebakgrunn må det brukes «skreddersøm» under utformingen av hvert enkelt skoleløp. Mens noen kandidater kun trenger å ta enkelte fag, må andre kandidater fylle på med forholdsvis mange fag.

- Skreddersøm for hver person. Skoleklasser settes opp etter bransjer. De tar fag etter hva de trenger, sier han.

500 ungdommer er et stort antall. Det blir mange klasser.

- Dette representerer en stor endring i forhold til hvordan Nav har hjulpet ledige ungdommer tidligere og et stort system rigges rundt disse ungdommene med folk fra Nav, fylkeskommunen og bedriftene, sier Nysæther.

Modellen vekker stor interesse

De gode resultatene i Trøndelag har blitt lagt merke til flere steder, både i andre fylker og i Kommune-Norge for øvrig.

- Inkludering krever rekruttering. Det må være et potensiale for rekruttering. Vi i Nav er med ganske raust fram til lærlingekontrakten er undertegnet. Næringslivet trenger folk, men ikke rett fra gata. De trenger kvalifiserte folk. Derfor er det viktig å løfte folk til et fagbrev.

Langsiktig satsning: - Ingen kvikk fiks

Da den daværende statsråden, Torbjørn Røe Isaksen, var på besøk på Aker med 800 ansatte ga han honnør for at Nav retter seg mot at folk skal ta fagbrev.

I Trøndelagsmodellen starter ingen løp uten at personen har en avtale med bedriften.

- Kombinasjonen av teori og praksis er ofte god for den som har vært lenge ute av arbeidslivet. Folk hos Nav må ta informerte valg. Det har vi vært for dårlige på.

Han siterer sin gamle Nav-leder i Oslo som sa at vi må slutte å tenke på raskeste vei, men heller tenke på sikreste vei til å bli stående i arbeid.

- Det betyr at vi må gå inn med penger og tid for at folk skal stå i arbeid. Det er ingen kvikk fiks.

30 kandidater plukket ut

NAV kontorene i NAV Verdal, NAV Levanger og NAV Inn-Trøndelag inviterte sammen med Trøndelag fylkeskommune, karrieresenteret i Trøndelag, Opplæringskontoret for teknologifag (OTEK) og Verdal næringsforum til kick-off på Verdal kino 4. mars 2021.

95 jobbsøkere fikk informasjon fra 11 teknologi – og industribedrifter fra regionen rundt deres arbeidskraftsbehov fremover. Etter denne dagen kjørte de ulike bedriftene intervjurunder og plukket ut 30 kandidater for et mulig opplæringsløp.

Flere fylker har meldt seg på

- Vil det går fra å være Trøndelagsmodellen til å bli Norgesmodellen?

- Etter at vi begynte, har fem-seks andre fylker kontaktet oss. De ønsker å se på om lignende modeller også kan være aktuelt for dem. Det nye navnet kunne vært «Vi kvalifiserer», men det er ikke bestemt, sier han.

Amund Nysæther er en av driverne av piloten, som startet oktober 2020. De består nå av et innsatsteam i Nav Trøndelag på seks personer, der han er en av dem.

- I uke 10 i 2022 er neste runde med kick off i Trøndelag. Målet er flere fagbrev i bransjer der det er manko på folk. Kokk er et av flere yrker som er i den situasjonen. De som blir med får en praksisperiode fram til sommeren der de tilbys sommerjobb i bedriften. Fra høsten 2023 er målet lærekontrakt. Høsten 22 starter de opp med to dager skole, tre dager bedrift. Først i 2023 de er klare som lærlinger, forteller han.

De videregående skolene har tilbud om voksenopplæring i vanlig videregående.

Også oppover i Nav-systemet og i næringslivet har de lagt merke til hva Nav Trøndelasg har fått til.

- Vi får også mye interesse fra vårt eget direktorat og fra det lokale næringslivet.

Spesielt etter korona forlot mange gjestearbeidere, mange polakker, landet. Nå satses det på å ta tak i norsk utenforskap for å bøte på arbeidskraftmangelen.    

Mange deltakere på piloten er i gang

Status for de som startet ut er at mange er godt i gang og på vei til fagbrev i fast jobb:

  • Av de tretti kandidatene som startet opplæringsløp i mars/ april er fem av dem i gang på Norske Skog.
  • Fire av dem innen kjemi og prosess, og en innen logistikk.
  • Status i dag er at fire av dem er aktuell for en læreplass våren 2022. Den siste kandidaten er nå i en ordinær midlertidig stilling ved bedriften.
  • De fire som skal starte som lærlinger kommer frem til signering av lærekontrakt til å være to dager i uka på skolen (kjemi/ prosess) og tre dager i uka ved bedriften der de har arbeidsoppgaver knyttet til kjemi/ prosess.

Trøndelagsmodellen

  • Trøndelagsmodellen er NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune sin felles nye strategi for å redusere utenforskapet blant ungdom i Trøndelag og samtidig sikre tiltrengt rekrutering til bransjer med behov for arbeidskraft.
  • Etter et vellykket pilotprosjekt i samarbeid med Norske skog på Skogn, Aker Verdal, Tine Verdal og 8 andre industribedrifter på Innherred rulles modellen nå ut til hele fylket.
  • Målet er at minimum 500 ungdommer i ledighetskøen hos NAV som ikke har fullført utdanning skal få påstarte et fagbrevløp ute i sitt lokale næringsliv i løpet av 2022.