Korona: Oversikt over avtaler som har betydning for Deltas medlemmer inngått fra desember 2021

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Colourbox

Samlet oversikt over avtaler inngått mellom Delta og aktuelle virksomheter i desember 2021.