Heltidserklæringen er fornyet

Delta-leder Erik Kollerud, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, Fagforbundet-leder Mette Nord og leder i Sykepleierforbundet Eli Gunhild By har nå signert en ny heltidserklæring. Målet er å redusere deltidsarbeid og utvikle en heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren.
Delta-leder Erik Kollerud, styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, Fagforbundet-leder Mette Nord og leder i Sykepleierforbundet Eli Gunhild By har nå signert en ny heltidserklæring. Målet er å redusere deltidsarbeid og utvikle en heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren. Foto: Gunhild Lervåg

KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund viderefører samarbeidet for å oppnå målet om en heltidskultur i kommunesektoren. – Det er viktig at partene samarbeider for at vi skal få til endringer, sier Delta-leder Erik Kollerud.

– De ulike partene har ofte ulike meninger, og samarbeidet kan være slitsomt. Jeg berømmer KS for at de holder fast i samarbeidet, sier Erik Kollerud.

– KS klarer ikke å få til en heltidskultur alene. Dette må vi gjøre sammen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen og sikter til Delta, Fagforbundet og Sykepleierforbundet.

Partene markerte 21. mars videreføringen av samarbeidet ved å undertegne Heltidserklæringen for perioden 2018–2020.

Partene har forpliktet seg til en forsterket innsats. Det betyr at alle skal fortsette å utfordre og støtte egne medlemmer slik at vi oppnår en kulturendring hos alle aktører, både folkevalgte, ledere, tillitsvalgte og ansatte. Partenes forpliktelser og aktiviteter er beskrevet i en egen handlingsplan.

Nytt nettsted: heltid.no

Partene lanserte også samtidig nettstedet heltid.no. Her er det samlet relevant og viktig kunnskap, forskning og fakta, nyttige verktøy og omtale av aktiviteter fra hele landet. Nettsiden skal være et enkelt sted å lete etter informasjon, og den skal være til inspirasjon i det lokale arbeidet.

Fortsatt for mye deltid

For fem år siden, i 2013, ble Heltidserklæringen undertegnet for første gang. KS tok initiativet til samarbeidet. Erklæringen er et resultat av en felles erkjennelse av at omfanget av deltidsarbeidet i kommunesektoren, og særlig i helse- og omsorgssektoren, er for høyt. Arbeidet med å redusere deltidsarbeidet går for sakte til tross for stor og målrettet innsats i mange kommuner.

– Dette går sakte. Det er viktig at vi lykkes. Vi må stimulere til og legge vekt på å inngå lokale avtaler, sier Erik Kollerud.

Ny veileder for lokale parter

KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund har også laget en ny veileder som lokale parter kan ta i bruk for å utvikle gode, lokale retningslinjer slik Hovedtariffavtalen sier.

Bare 23 prosent jobber heltid

– Det er godt kjent at deltidsarbeid rammer kvaliteten på tjenestene og svekker kommunesektorens omdømme både som tjenesteleverandør og arbeidsgiver. Skal vi være attraktive for framtidas arbeidstakere og sikre at vi har tilstrekkelig kompetanse i sektoren, er det avgjørende at vi klarer å endre organiseringen av sektoren i retning av en heltidskultur, sier Gunn Helgesen i KS.

I dag jobber om lag 70 prosent av de ansatte i helse- og omsorgssektoren deltid. Ser vi på turnusansatte i helse- og omsorg er det kun 23 prosent som jobber heltid. Selv om det har vært en ørliten økning de siste årene, er andelen temmelig stabil.