- Fagforeninger må ha et positivt syn på endringer

- Ikke gjør motstand mot digitaliseringen, men vær aktiv, råder Bo Dahlbom. Han deltok på Deltas konferanse om det nye arbeidslivet.
- Ikke gjør motstand mot digitaliseringen, men vær aktiv, råder Bo Dahlbom. Han deltok på Deltas konferanse om det nye arbeidslivet. Foto: Audun Hopland

Digitaliseringen forandrer samfunnet vårt og arbeidsplassene. Bo Dahlbom oppforder oss til å se mulighetene digitaliseringen gir, og ikke være mot endringene.

Hvordan vil arbeidslivet forandre seg? Og hvordan må fagforeningene forandre seg for å tilpasse seg? Det er tema for Deltas konferanse tirsdag 29. november.

Bo Dahlbom, svensk IT-professor og forskningssjef, ber fagforeningene følge godt med på utviklingen.

-  Vi står i begynnelsen av en stor forandring. Ikke gjør motstand mot digitaliseringen, men vær aktiv. Vær klar over hva forbrukerne krever. De vet hva de vil ha. Dere trenger digital kompetanse, sier han og råder oss til å bruke to timer i uka sammen med en tiåring.

-  De kan den nye teknologien.

Han mener at vi må akseptere at vi lever i et samfunn med rask teknologisk utvikling.

- Uansett om vi liker utviklingen eller ikke, må vi forstå tida vi lever i. Hvis ikke, treffer vi feil strategiske beslutninger, sier Dahlbom.

Liten mulighet til å påvirke utviklingen

Bo Dahlbom påpeker at mye utviklingen er drevet fram av store amerikanske selskap som Google, Apple og Facebook og av forbrukerne. Disse selskapene har så mye makt at det ikke hjelper om en enkelt fagforening sier nei til endringene.

«Fagforeningene må samarbeide med hverandre, ikke konkurrere, for å kunne påvirke»
Bo Dahlbom

-  Fagforeningene må samarbeide med hverandre, ikke konkurrere, for å kunne påvirke. Europeiske fagforeninger må søke sammen og samarbeide for å få større makt, sier han.

Han råder fagforeningene til å åpne opp, og være plattformer hvor folk kan møtes, samarbeide og dele.

-  I forrige århundre bygde vi systemer, nå bygger vi plattformer, sier han.

Opplæring

-  Hvordan kan fagforeninger støtte medlemmer som står midt i digitale omstillinger?

-  Fagforeninger har tradisjon for å utdanne medlemmene sine. Det må de fortsette med. De kan ordne kurs, for eksempel i i samfunnsforandringer og digital teknikk. For å kunne fortsette i jobben din må du kunne ny teknologi. Fagforeningene må også berolige medlemmene. Noen jobber vil forsvinne, men andre vil komme til, sier Dahlbom.

- Fantastiske forandringer

Bo Dahlbom mener det er viktig at fagforeninger har et positivt syn på forandringer selv om det er tøft og mennesker vegrer seg.

-   Forandringer gir muligheter for å gjøre noe annet. De fleste erfarer at det kommer noe positivt ut av endringer. Livet er forandring.

Dahlbom ber oss hos tenke på hvordan vanlige folk levde i Norden for 100 år siden. De levde av jordbruk og var fattige.

-  Det har vært en fantastisk forandring. En 45-åring i dag lever et helt annet liv enn det var mulig for 100 år siden. Norge og Sverige har gått fra å være Europas fattigste land til å være de rikeste.

Flere videoinnslag om teknologi og arbeidsliv:

Se Bo Dahlboms innledning på Deltakonferansen: