Disse skal styre Delta de neste fire årene

Erik Kollerud ble gjenvalgt som forbundsleder på Deltas kongress 30. november. Lizzie Ruud Thorkildsen og Trond Ellefsen ble gjenvalgt som 1. og 2. nestleder.
Erik Kollerud ble gjenvalgt som forbundsleder på Deltas kongress 30. november. Lizzie Ruud Thorkildsen og Trond Ellefsen ble gjenvalgt som 1. og 2. nestleder. Foto: Audun Hopland

Erik Kollerud, Lizzie Ruud Thorkildsen og Trond Ellefsen er gjenvalgt som leder, 1. og 2. nestleder i Delta. Det nye styret består av seks kvinner og sju menn.

Kongressen i Delta har valgt ny ledelse og hovedstyre for de neste fire årene. Sju faste medlemmer fra det forrige styret er gjenvalgt. Seks av de faste medlemmene er nye i styret. 

Det nye styret består av seks kvinner og sju menn. 

Leder i Delta

Navn: Erik Kollerud (49)
Bosted: Mjøndalen i Buskerud
Bakgrunn: Ambulansearbeider, forbundsleder i Delta de siste fire årene, tidligere nestleder i Delta

1. nestleder i Delta

Navn: Lizzie Ruud Thorkildsen (54)
Bosted: Nedre Eiker i Buskerud
Bakgrunn: Helsesekretær, tidligere konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst HF, nestleder i Delta.  130 studiepoeng gjennom høyskolestudier i Delta

2. nestleder i Delta

Navn: Trond Ellefsen (53)
Bosted: Ålesund i Møre og Romsdal
Bakgrunn: Sysselsettingskonsulent fram til 1999, så hovedtillitsvalgt i Ålesund kommune, siden nestleder i Delta. Utdannelse i internasjonal markedsføring, 140 studiepoeng gjennom Delta ved Høyskolen i Buskerud.

Fast medlem fra region Innlandet: Oppland og Hedmark

Vibeke Bjørkeli.jpg

Navn: Vibeke Bjørkeli (46)
Bosted: Torpa, Nordre Land i Oppland
Bakgrunn: Leankonsulent, hovedtillitsvalgt i Nordre Land, utdannet omsorgsarbeider

1. vara: Iver Harald Breisjøberg

2. vara: Ingvild Merete Bakken

Fast medlem fra region Vest: Hordaland og Sogn og Fjordane

Marit Solheim.jpg

Navn: Marit Solheim (49)
Bosted: Førde i Sogn og Fjordane
Bakgrunn: Saksbehandler og hovedtillitsvalgt i Førde. Utdannet innen kulturarbeid, i tillegg årsstudium for tillitsvalgte og årsstudium innen arbeids- og organisasjonspsykologi.

1. vara: Kjersti Mathiassen Litleskare

2. vara: Robert Bergersen Skaar

Fast medlem fra region Nord: Finnmark, Troms og Nordland

Bård Jakobsen.jpg

Navn: Bård Jakobsen (49)
Bosted: Andenes på Andøy, Nordland
Bakgrunn: Ambulansearbeider/sykepleier ved ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset. Klinikktillitsvalgt prehospital klinikk Nordlandssykehuset. Utdannet ambulansearbeider og sykepleier

1. vara:  Odd Oskarsen

2. vara: Renate Berg-Hansen

Fast medlem fra region Midt: Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal 

Arnstein Wekre.jpg

Navn: Arnstein Wekre (59)
Bosted: Levanger I Nord-Trøndelag
Bakgrunn: Miljøarbeider og hovedtillitsvalgt i Levanger kommune. Etatsutdanning i Forsvaret, høgskolestudium i personalledelse og offentlig arbeidsrett.

1. vara: Trude Marsteen

2. vara: Jonny Ånonli

Fast medlem fra Sør-Vest: Aust- og Vest-Agder og Rogaland

Thor Arne Thorkildsen.jpg

Navn: Tor Arne Thorkildsen (46)
Bosted: Songdalen i Vest-Agder
Bakgrunn: Ambulansearbeider med fagbrev. ovedtillitsvalgt for Prehospitale tjenester Sørlandet sykehus. Har vært i representantskapet de siste fire årene.

1. vara: Cathrine Berge

2. vara: Sonja Smith

Fast medlem fra region Sør-Øst: Vestfold, Telemark og Buskerud

Elisabeth Langaas.jpg

Navn: Elisabeth Langaas (61)
Bosted: Skoppum, Horten kommune i Vestfold
Bakgrunn: Hovedtillitsvalgt og barnehageansatt i Horten kommune. Lokalleder i Null til atten. Utdannet innen administrasjon og ledelse. 

1. vara: Britt Nymoen

2. vara: Gry Lilleås Christoffersen

Fast medlem fra region Øst: Akershus, Oslo og Østfold

Mette Wilhelmshaugen.jpg

Navn: Mette Vilhelmshaugen (50)
Bosted: Nesoddtangen i Akershus
Bakgrunn: Konserntillitsvalgt for YS i for helse Sør-Øst, permisjon fra stillingen som koordinator/sekretær ved Sunnaas sykehus. Utdannelse i prosjektledelse fra BI og flere høyskolestudier i regi av Delta.

1. vara: Elisabeth Rasmussen

2. vara: Ine Merete Kvitnes

Fast medlem i hovedstyret for yrkes- og bransjeorganisasjonene

Karina Sandnes.jpg

Navn: Karina Sandnes (35)
Bosted: Eide på Nordmøre
Bakgrunn: dagligleder for Bruvoll aktivitetssenter i Averøy kommune, leder i  Aktivitørforbundet i Delta. Fagbrev som aktivitør, videreutdanning innenfor demensomsorg, videreutdanning innen ledelse.

1. vara: Sonja Smith

2. vara: Lina Steinsbekk

Fast medlem i hovedstyret for medlemsorganisasjonene

Tor Egelien.jpg

Navn: Tor Egelien (55)
Bosted: Eiksmarka i Bærum
Bakgrunn: Bedriftsøkonom, heltidstillitsvalgt i NRK og leder av NRKs Tverrfaglige Forening

1. vara: Fritjof Laupsa

2. vara: Elisabeth Borthen

Fast medlem i hovedstyret for Delta Ung

Jim-Andre Andreassen.jpg

Navn: Jim-André Andreassen (22)
Bosted: Harstad
Bakgrunn: Ambulansefagarbeider, ungrepresentant for Region Nord, vara for styremedlem i Ambulanseforbundet.

1. vara: Caroline Regine Arnesen